Yêu cầu của hệ thống hậu cần kho bãi đối với thẻ & đầu đọc thẻ RFID.

Việc cải thiện quản lý kho và hậu cần hiện tại là rất quan trọng bằng cách giới thiệu các công nghệ điện toán di động mới như đầu đọc cầm tay RFID và các phương tiện mới khác để giải quyết các thiếu sót của chế độ quản lý hiện tại. Nó không chỉ có thể giải quyết hiệu quả sự lãng phí nguồn nhân lực, mà còn đẩy nhanh tốc độ của dòng nguyên liệu, nâng cao hiệu quả và đáp ứng hiệu quả các nhu cầu của kho bãi và quản lý hậu cần hiện đại.

Xem thêm: RFID đối với việc quản lý sân, bãi.

Do sự phát triển của thương mại điện tử và các lĩnh vực khác trong những năm gần đây, số lượng vật liệu trong kho và liên kết lưu thông đã tăng mạnh, và tốc độ lưu thông nguyên liệu cũng tăng nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Rõ ràng rằng mô hình quản lý kho trước đây không thể đáp ứng nhu cầu phát triển hiện tại, đặc biệt là công nghệ đơn giản dựa trên nhận dạng mã vạch đã cho thấy những hạn chế nhất định.

Do đó, các đơn vị kho hoặc doanh nghiệp cần quản lý kho mạnh mẽ hơn. Hiện nay, các nhu cầu chính là ở các khía cạnh sau:

1. Quản lý hàng hóa chính xác – chẳng hạn như Thẻ RFID.

2. Truy cập nhanh vào kho vật liệu.

3. Tốc độ và độ chính xác của lưu trữ đĩa.

4. Đơn giản và chính xác của hoạt động nhân sự.

5. Thu thập và đối chiếu dữ liệu nhanh chóng.

Do đó, mọi người ngày càng chú ý hơn đến việc cải thiện hiệu quả quản lý kho bằng công nghệ RFID.

Xem thêm: Sự xác định vị trí trong nhà với RFID.

Nguồn: asiarfid.com

Người dịch: Trang Trịnh
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!