Vai trò của công nghệ RFID trong việc quản lý tài sản y tế.

Để đáp ứng nhu cầu quản lý tốt các thiết bị y tế trong bệnh viện và nhận ra thông tin và quản lý thiết bị y tế hiện đại, “công nghệ RFID” sẽ xuất hiện.

Xem thêm: Cách công nghệ RFID đang cách mạng hóa các bệnh viện của chúng ta.

Ứng dụng công nghệ RFID trong quản lý vòng đời của thiết bị y tế bao gồm mua, lưu kho, kiểm kê tài sản, phân tích lợi ích kinh tế, bảo trì và bảo trì thiết bị cho đến khi phế liệu.

Nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID), còn được gọi là Nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID), là một loại công nghệ kết nối. Nó có thể xác định các mục tiêu cụ thể bằng tín hiệu vô tuyến, đọc và ghi dữ liệu liên quan mà không cần thiết lập tiếp xúc cơ học hoặc quang học giữa hệ thống nhận dạng và các mục tiêu cụ thể. Công nghệ RFID có các đặc tính của sự hoạt động đơn giản, lượng thông tin lớn, an toàn và độ tin cậy, thu thập thông tin nhanh, linh hoạt và khả thi. Nó có thể đọc các thẻ RFID thông qua môi trường khắc nghiệt như là:  tuyết, sương mù, băng, sơn, bụi và mã vạch thì không thể sử dụng.

Xem thêm: Vai trò của công nghệ RFID trong ngành công nghiệp y tế là gì?

XÂY DỰNG NỀN TẢNG THÔNG TIN CÔNG NGHỆ RFID.

Thông tin quản lý của bộ phận thiết bị bệnh viện là rất lớn, đòi hỏi sự chính xác của quản lý “danh tính” thiết bị. RFID đáp ứng các yêu cầu này. Nó có thể đáp ứng nhu cầu quản lý thiết bị chính xác và tạo ra “thẻ thiết bị thông tin y tế” một cách chính xác và nhanh chóng.

Khi các kỹ sư bệnh viện kiểm tra và thu thập thiết bị mới, tên, thông số kỹ thuật, kiểu máy, mã số, khoa và thời gian vận hành của thiết bị có liên quan sẽ được đưa vào, để thiết lập “thẻ thiết bị thông tin y tế” – RFID. Khi thẻ RFID được in ra, nó được dán ở nơi mà thiết bị không dễ chạm vào. Sau đó, máy quét được sử dụng để nhanh chóng nhập thông tin thiết bị chính xác và kết nối với cơ sở dữ liệu của hệ thống bệnh viện. Nó có thể theo dõi những thay đổi của thiết bị từ tất cả thông tin của người sử dụng thiết bị, thành phần tài sản thiết bị, bản chất tài sản, v.v.

1. KIỂM KÊ VIỆC MUA THIẾT BỊ.

Các liên kết của kho lưu trữ và phát hành thiết bị y tế có thể dễ dàng được ghi lại trong liên kết RFID. Số sê-ri RFID được tạo trong các lô khác nhau là duy nhất và có thể đạt được nếu được chỉ định. Trong và ngoài kho được quét, cùng một đợt sử dụng, số lượng hàng hóa sẽ được điều chỉnh tự động và dễ dàng truy vấn.

2. KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quản lý tài sản cố định của thiết bị bệnh viện là một phần quan trọng trong quản lý bệnh viện. Nó sử dụng công nghệ thông tin hiện đại để đạt được quản lý hiệu quả và thiết lập tài sản hệ thống quản lý RFID. Nó có thể hiểu rõ vị trí vật lý và số lượng thiết bị và thông tin liên quan khác, có thể cải thiện hiệu quả công việc rất nhiều.

3. SỰ KHẤU HAO CỦA THIẾT BỊ

Khấu hao thiết bị y tế cũng là một công việc quan trọng trong quản lý thiết bị. Việc thu hồi giá trị tài sản cố định bị loại bỏ không thể dẫn đến việc mất tài sản cố định. Việc quản lý thông tin bằng công nghệ RFID thấy rằng thiết bị khấu hao là bất thường, có thể được giải quyết trực tiếp trong mạng và thuận tiện để sử dụng tỷ lệ giá.

Ứng dụng công nghệ RFID giúp giảm khối lượng công việc tẻ nhạt của bộ phận thiết bị bệnh viện, đóng vai trò quan trọng xuyên thời đại đối với việc quản lý toàn bộ vòng đời của thiết bị bệnh viện và thúc đẩy quá trình quản lý hiện đại hóa bệnh viện.

Xem thêm: RFID trong chăm sóc sức khỏe.

Nguồn: asiarfid.com

Người dịch: Trang Trịnh.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!