Thư ngỏ của Joseph V. Masin, chủ tịch của hệ thống EID,Ltd gửi tới Hannis Stoddard, chủ tịch của hệ thống nhận dạng AVID, Inc người đã mời AVID để tham gia vào các việc làm của các dịch vụ công cộng.

FOR IMMEDIATE RELEASE
Ngày 14 tháng 12, 2007

Los Angeles, CA.–

Chủ tịch hệ thống nhận dạng AVID, Inc.
Hannis Stoddard.

Hannis thân mến,

Điều này là để làm mới đề nghị thường trực của chúng tôi cái mà chúng tôi đã thực hiện trong tháng 3 năm 1992 cho Avid để cấp giấy phép giao thức truyền thông đã có bằng sáng chế Trovan giữa máy tiếp song Trovan và thiết bị đọc Avid với giá $1.00.

Như bạn đã biết, các chủ sở hữu những công ty động vật và những tổ chức bảo vệ động vật Hoa Kì yêu cầu tất cả các thiết bị đọc như RFID thứ mà được sử dụng trong thị trường để hiển thị một cách chính xác các mã số và các nhà sản xuất của động vật với mục đích hợp nhất vật nuôi lại với chủ sở hữu của chúng và cứu cuộc sống của động vật.

Những yêu cầu này đã được nêu trong tài liệu AIM Companion Animal Electronic ID User Requirements ngày 12/6/1994 trong sự sang tạo mà AVID đã tham gia. Tài liệu đặt nền tảng cho các “American Standard”, thứ mà xác định ba giao thức máy tiếp sóng hiện nay trên thị trường (Avid, Destron và Trovan, hiện đang được phân phối bởi AKC/CAR).

Việc thực hiện các giao thức truyền thông Trovan trong tất cả thiết bị đọc của bạn sẽ được lợi từ công chúng nói chung và cho phép bạn để chứng minh sự cống hiến của Avid cho việc bảo vệ động vật, ngăn ngừa sự chết choc đau đớn không cần thiết của vô số loài động vật.

Trân trọng, Chủ tịch Joseph V. Masin củaElectronic Identification Devices, Ltd.

CC / John Mays, NACA NEWS
AMACA USA.org
Tony Bacci, AKC CAR

Tiến sĩ Janis H. Audin, AVMA
Hiệp hội American Animal Hospital
Nancy Lawson, các hiệp hội nhân đạo của Hoa Kỳ
Becky Turner Chapman,tạp chí DVM
Somyr Perry, Veterinary Practice News
Karen Wernette, AVPMCA

Liên hệ:

EID, Ltd.
Điện thoại: (805) 565-1288 .

Nguồn: rfidnews.com

Người dịch: Trịnh Thị Quỳnh Trang.

Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!