Theo dõi mọi thứ với RFID (Phần 2).

Một số dự án chính cho năm 2019 là gì?

Mặc dù mã vạch là một công nghệ tương đối cũ nhưng nó vẫn còn sống và tiếp tục phát triển.

Rectangular DataMatrix và mã QR.

Hiện tại, công việc đang được thực hiện để phát triển mã vạch hình chữ nhật DataMatrix (ISO / IEC DIS 21471) và một dự án tương tự đang được đưa ra cho mã QR hình chữ nhật. Hình dạng hình chữ nhật dễ dàng hơn để đặt vào một số mặt hàng, chẳng hạn như các thiết bị y tế rất nhỏ và thiết bị được sử dụng trong phòng hát của bệnh viện. Các công nghệ hiện tại cho phép in hoặc khắc mã vạch rất nhỏ lên các sản phẩm và đọc chúng thành công.

Xem thêm: Theo dõi hàng tồn kho RFID.

Một tiêu chuẩn đang được thực hiện, nó sẽ bao gồm chất lượng in hoặc khắc mã nhỏ, còn được gọi là phần đánh dấu trực tiếp của mã vạch.

Chúng tôi cần sự phù hợp và tiêu chuẩn hiệu suất để đo lường chất lượng của RFID cho người tiêu dùng và các hàng hóa khác. Thật tốt khi có một tiêu chuẩn công nghệ, nhưng sau đó làm thế nào để bạn đánh giá rằng sản phẩm đã cho phù hợp với tiêu chuẩn? Làm thế nào bạn có thể nói ‘hệ thống của tôi tốt hơn hệ thống của bạn’, nói cách khác, làm thế nào bạn có thể đo lường một cách khách quan sự phù hợp và hiệu suất của các hệ thống RFID?

Hướng dẫn sử dụng để áp dụng tiêu chuẩn RFID.

Các công nghệ cơ bản của mã vạch và RFID tương đối hoàn thiện và đang được triển khai, với 120 tiêu chuẩn được phát triển bởi IEC và ISO đã được sử dụng. Bây giờ, cần có thêm các tiêu chuẩn ứng dụng giải thích cách sử dụng công nghệ và đưa ra một số khuôn khổ xung quanh những gì cần phải suy nghĩ và các tùy chọn dành cho người dùng cuối sẽ áp dụng các công nghệ AIDC này.

Chúng tôi đang nghiên cứu một tiêu chuẩn cho ghi nhãn điện tử (ISO / IEC WD 22603) bằng cách sử dụng mã vạch có số, cho phép truy cập vào dữ liệu sản phẩm. Điều này có thể bao gồm các quy định ảnh hưởng đến sản phẩm ở các khu vực khác nhau. Trong ngành công nghiệp điện tử, mỗi quốc gia hoặc khu vực có các quy định khác nhau và các yêu cầu giải thích (sách) về cách tuân thủ các quy định khác nhau này. Đây là một thách thức. Ý tưởng là quét mã vạch sản phẩm đưa bạn đến một trang web và cung cấp cho bạn thông tin quy định về mặt hàng cụ thể. Việc sử dụng các trang web này có thể được mở rộng thành chỉ dẫn sản phẩm cho dược phẩm, danh sách đầy đủ các thành phần trong sản phẩm thực phẩm hoặc hướng dẫn sử dụng cho máy giặt của bạn, có vô số ví dụ. Điều này đã được thực hiện ngày hôm nay theo cách độc quyền,

Nhìn về phía trước.

Phòng phù hợp thông minh, quảng cáo được nhắm mục tiêu, nhắn tin marathon, rửa tay trong bệnh viện, theo dõi sòng bạc và tab đồ uống của bạn là một số cách cải tiến công nghệ RFID đang được sử dụng.

IEC và ISO tiếp tục theo sát tiến bộ của ngành, để cung cấp các tiêu chuẩn cần thiết một cách kịp thời, để đảm bảo công nghệ RFID có thể tương tác, an toàn và hoạt động hiệu quả.

Xem thêm: Theo dõi mọi thứ với RFID (Phần 1).

Nguồn: iecetech.org

Người dịch: Trang Trịnh.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!