Thẻ RFID cho phép giảm kho, chuỗi cung ứng hiệu quả và kiểm soát sản xuất.

Các quy trình sản xuất tự động cao hiện nay đòi hỏi phải theo dõi đáng tin cậy các vật liệu, bộ phận hoặc hàng hóa trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Khi số lượng hàng hóa chảy qua quy trình tăng lên và các quy trình trở nên phức tạp hơn, việc nhận dạng tài sản với sự trợ giúp của công nghệ RFID không chỉ làm tăng hiệu quả, nó trở thành xương sống của toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Xem thêm: RFID – Tương lai của chuỗi cung ứng.

Thẻ RFID Confidex cho phép tăng cường tự động hóa trong theo dõi hàng hóa tại một số giai đoạn trong chuỗi sản xuất và / hoặc logistic ngày nay. RFID mang lại khả năng hiển thị và hiệu quả bắt đầu từ việc quản lý các bộ phận nguyên mẫu cho đến khi phân phối ra bên ngoài của hàng hóa thành phẩm.

Các quy trình sản xuất thường liên quan đến các quy trình trong điều kiện môi trường khắc nghiệt (ví dụ nhiệt độ cao, độ ẩm, mài mòn, sự hiện diện của hóa chất hoặc chất lỏng khác) trong đó nhãn mã vạch truyền thống rất kém phù hợp. Hệ thống RFID được sử dụng ở một số giai đoạn sản xuất để tăng hiệu quả và độ tin cậy.

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI NHÀ SẢN XUẤT VÀ NHÀ ĐIỀU HÀNH HẬU CẦN.

·         Giảm chi phí vận hành do hiệu quả hoạt động được cải thiện (ví dụ tăng tự động hóa) và giảm thiểu tổn thất tài sản và chất thải sản xuất.

·         Giảm lỗi vận chuyển và tăng khả năng hiển thị và hợp tác nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.

·         Cải thiện an ninh và bằng chứng xác thực với khả năng hiển thị hàng hóa trong chuỗi cung ứng tăng lên.

·         Hàng tồn kho chính xác hơn.

·         Giảm chi phí thông qua hàng tồn kho đệm tối thiểu và tăng vòng quay hàng tồn kho.

·         Kiểm soát tốt hơn đối với các vật liệu – các bộ phận và linh kiện phù hợp luôn sẵn sàng cho việc sản xuất chỉ trong thời gian.

·         Cải thiện việc sử dụng tài sản và tài nguyên bằng cách giảm thiểu thời gian chờ đợi và loại bỏ lãng phí hoặc làm lại.

Confidex cung cấp các giải pháp RFID cho các ngành công nghiệp như sản xuất ô tô; Bột giấy, giấy và bao bì; Hậu cần và các mặt hàng quá cảnh có thể trả lại (RTI).

SẢN XUẤT Ô TÔ.

Confidex cung cấp một danh mục nhãn và nhãn RFID hoàn chỉnh và phù hợp với nhu cầu của ngành công nghiệp ô tô. Confidex có thể cung cấp thành phẩm, sẵn sàng sử dụng nhãn và thẻ cho các ứng dụng, thành phần và bộ phận cụ thể của quy trình. Ngày nay, thẻ Confidex đang được sử dụng để xác định hàng triệu tài sản khác nhau: các mặt hàng quá cảnh có thể hoàn trả (RTI), các bộ phận nguyên mẫu, thân xe và các bộ phận và xe thành phẩm được phân phối.

BỘT GIẤY, GIẤY & BAO BÌ

RFID mang đến một cách hiệu quả và đáng tin cậy để theo dõi các đơn vị bột giấy và tạo ra sự tiết kiệm trong quản lý dòng nguyên liệu – giải pháp chuyển thành giảm lỗi vận chuyển và tăng khả năng hiển thị của hàng hóa trong chuỗi cung ứng. Thẻ RFID Confidex đáp ứng các yêu cầu duy nhất của quy trình sản xuất trong ngành công nghiệp giấy và bột giấy.

HẬU CẦN VÀ RTI

Confidex có thể cung cấp thẻ RFID hoặc giải pháp nhãn với phương pháp đính kèm phù hợp cho tất cả các loại RTI thường được sử dụng. Thẻ CFX RFID cho phép các giải pháp hiệu quả chi phí để tối ưu hóa hậu cần và quản lý tài sản hiệu quả. Chẳng hạn, giải pháp Confidex RFID đã kích hoạt Goodpack, nhà cung cấp container trung gian kim loại lớn nhất thế giới, tăng khả năng hiển thị trên 2 triệu tài sản, giảm quản trị thủ công, giảm tổn thất tài sản và chi phí.

Xem thêm: Quản lý chuỗi cung ứng & tài sản.

Người dịch: Trang Trịnh.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!