Tám hệ thống quản lý tài sản đổi mới RFID.

Trong Tạp chí RFID ngày 27 tháng 3 năm 2019.

Quản lý tài sản là một trong những phần quan trọng nhất của quản lý nội bộ doanh nghiệp. Chức năng chính của nó là cung cấp sự đảm bảo quan trọng cho sự sản xuất và vận hành, đồng thời, nó còn đóng một vai trò quan trọng trong tình hình tài chính của các doanh nghiệp. Do đó, đây là một nhiệm vụ quan trọng trong việc quản lý doanh nghiệp hàng ngày để tăng cường quản lý tài sản và đảm bảo tính toàn vẹn, bảo quản, giá trị gia tăng và sử dụng toàn bộ tài sản.

Xem thêm: http://congngherfid.net/phuong-phap-nghien-cuu-cua-the-rfid-graphene/

Trước đây, mã vạch chủ yếu được sử dụng để quản lý tài sản trong quản lý tài sản truyền thống. Tuy nhiên, có một số vấn đề phổ biến trong việc sử dụng và nhận dạng nhãn mã vạch như sau:

1. Vị trí của thiết bị không chính xác và thiết bị lỗi thì không có thông tin vị trí. Nó phụ thuộc vào tìm kiếm thủ công và ghi âm.

2. Việc kiểm kê tài sản tốn nhiều thời gian và công sức, điều này có thể dễ dàng dẫn đến “sự lộn xộn trước và sau triều đại nhà Thanh”.

3. Việc thiếu sự kết nối hiệu quả giữa quản lý tài chính và quản lý vật lý dẫn đến việc sổ sách kế toán không thể phản ánh tài sản thực tế.

4. Số lượng tài sản lớn, rất nhiều kiểu phức tạp và hệ thống quản lý tập trung hiệu quả còn thiếu.

5. Thông tin quản lý tài sản không chi tiết, quản lý khó khăn và hiệu quả công việc thấp.

6. Thông tin của tài sản không phù hợp với tình hình thực tế của tài sản, dẫn đến mất mát nghiêm trọng, mất tài sản và thiếu sự giám sát hiệu quả.

7. Chi phí hoạt động không thể được tính toán kịp thời và chính xác.

Với sự phát triển của công nghệ RFID, để thay đổi những thiếu sót và làm cho việc quản lý tài sản trở nên “minh bạch”, một loại hệ thống quản lý tài sản mới, hệ thống quản lý tài sản RFID đã được phát triển.

Hệ thống quản lý tài sản RFID có tám chức năng đổi mới:

1. Giảm đầu vào của nhân lực và tiềm lực về nguyên vật liệu, giảm chi phí và tăng lợi ích.

2. Giảm sai lầm và nâng cao hiệu quả công việc.

3. Đạt được sự thống nhất của tài khoản tài sản, thẻ và vật liệu, và nắm bắt tốt toàn bộ tài sản của doanh nghiệp.

4. Nhanh chóng xác định vị trí của tài sản và rút ngắn thời gian tìm kiếm.

5. Tài sản doanh nghiệp nên được quản lý thông tin để tránh mua hàng lặp lại và lãng phí.

6. Theo dõi thời gian thực của động lực tài sản cải thiện đáng kể hiệu quả quản lý công việc.

7. Nhanh chóng và chính xác kiểm kê các tài sản hiện có và tìm hiểu nền tảng gia đình.

8. Cung cấp một cơ sở thuận lợi để phân tích ra quyết định của các nhà quản lý doanh nghiệp.

Nguồn:www.asiarfid.com

Người dịch: Trịnh Trang.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!