Tại sao nghành xây dựng lại chọn RFID?

Công nghệ nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID) ngày càng được sử dụng cho các ứng dụng đa dạng như bán lẻ, y tế, hàng không và bảo mật vì khả năng nhận dạng và theo dõi các tài sản và vật thể có giá trị ngay cả trong môi trường gồ ghề và khắc nghiệt nhất. Ngành xây dựng cũng bắt đầu nhận ra lợi ích của công nghệ RFID trong việc tăng hiệu quả, quản lý tài sản và đáp ứng các thách thức hoạt động.

Xem thêm: Hệ thống theo dõi tài sản RFID thành công

Một trang web xây dựng là một ví dụ hoàn hảo về nơi công nghệ RFID có thể được sử dụng trong vô số ứng dụng. Trong nhiều năm qua, một số giải pháp RFID đã được phát triển để sử dụng trong ngành xây dựng. Ngày nay, có rất nhiều cách mà các công ty xây dựng đang tận dụng lợi thế của RFID.

Môi trường và điều kiện làm việc rất khác nhau đối với từng công trường. Có vô số bộ phận và thiết bị xây dựng tại chỗ, trong bãi nằm và trong kho tại chỗ; Có người lao động, nhân viên khác ra vào; và có đội xe – tất cả những thứ này và nhân sự đang thay đổi vĩnh viễn vị trí của họ tại nơi làm việc. Hơn nữa, trộm cắp, đặt sai vị trí và sử dụng trái phép thiết bị cũng là một thách thức lớn tại các công trường xây dựng. Đây là nơi mà RFID có thể đóng vai trò nòng cốt – từ việc theo dõi tài sản, thiết bị, nhân sự đến đảm bảo an toàn cho nơi làm việc.

Chúng ta hãy xem một số cách mà công nghệ RFID có thể được sử dụng tại công trường xây dựng.

RFID TRONG CÔNG CỤ THEO DÕI.

Hàng ngàn công cụ và thiết bị được sử dụng tại các công trường xây dựng lớn. Nếu không được tính đúng, những công cụ này thường có thể bị mất. Các hệ thống RFID có thể cực kỳ có lợi trong việc định vị và theo dõi các công cụ có giá trị – từ dụng cụ cầm tay đến máy móc lớn được sử dụng tại một trang web; nó có thể giữ cho các công cụ biến mất khỏi trang web làm việc. Ngoài ra, RFID cho phép một công ty xây dựng biết hàng ngày các công cụ đó được sử dụng, tần suất sử dụng, ứng dụng nào đang được triển khai, công cụ nào đã được kiểm tra và nhân viên nào đã kiểm tra chúng.

Do đó, việc triển khai RFID mang lại sự tiết kiệm đáng kể cho các công ty, vì nó giúp giảm chi phí phải mua hoặc thuê các công cụ mới cũng như loại bỏ thời gian chờ đợi để có các công cụ mới xuất hiện.

RFID TRONG QUẢN LÝ VẬT LIỆU.

Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến thời gian của một dự án xây dựng và gây ra sự chậm trễ, tuy nhiên việc quản lý vật liệu kém có thể có tác động lớn đến các hoạt động của công trường. Theo dõi vật liệu xây dựng và vật tư là rất quan trọng để giữ cho một dự án đúng tiến độ và trong ngân sách. Thiếu nguyên liệu, chậm trễ trong việc cung cấp vật liệu, hư hỏng và lãng phí vật liệu và thiếu không gian lưu trữ, tất cả đều có thể làm giảm chất lượng và tốc độ làm việc.

Tại các công trường xây dựng, điều quan trọng là vật liệu được giao đúng thời hạn, mức tồn kho được quản lý tốt, tiến độ xây dựng không bị xâm phạm và lãng phí được giảm thiểu. Với RFID, bạn có thể theo dõi những gì tại chỗ, những gì ngoài trang web, những gì cần phải được đặt hàng và số lượng cần thiết. RFID cũng có thể giúp giảm bớt việc thực hành giữ hàng tồn kho dư thừa.

RFID TRONG THEO DÕI NHÂN VIÊN.

Sử dụng công nghệ RFID là một cách tuyệt vời để định vị và theo dõi lực lượng lao động có mặt trên một công trường xây dựng. RFID có thể giúp các nhà quản lý và giám sát công trường xây dựng để theo dõi danh tính và sự ra đi của công nhân. Ngoài ra, người giám sát có thể theo dõi phần nào của trang web mà nhân viên đang ở và cũng có thể đảm bảo rằng nhân viên chỉ làm việc trong các khu vực mà họ được phép ở.

Một hệ thống hỗ trợ RFID cũng có thể loại bỏ nhu cầu tham dự dựa trên thời gian. Nhân viên có thẻ RFID có thể được quét trực tiếp bởi đầu đọc RFID trong khi vào công trường xây dựng và do đó ghi lại sự tham dự của họ. Sẽ không có nhu cầu cho nhân viên đăng nhập thời gian.

AN TOÀN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

An toàn của công nhân luôn được xem xét quan trọng nhất tại bất kỳ công trường xây dựng nào. Như chúng ta biết, một công trường xây dựng là một nơi làm việc khắc nghiệt và gồ ghề, đặc biệt là môi trường công nghiệp và chất nổ (như các cơ sở dầu khí), vì vậy an toàn cho công nhân và bảo vệ họ khỏi các tình huống có hại là một mối quan tâm quan trọng.

RFID có thể đóng một vai trò quan trọng trên một trang web việc làm vì nó có thể giúp các nhà quản lý biết được mỗi công nhân đang ở đâu tại bất kỳ thời điểm nào và cảnh báo họ nếu công nhân vào khu vực trái phép hoặc không được huấn luyện an toàn thích hợp ở khu vực cụ thể đó.

Hơn nữa, trong các tình huống khẩn cấp như hỏa hoạn hoặc thiên tai, RFID có thể giúp nhân viên cứu hộ tiếp cận công nhân bị mắc kẹt một cách dễ dàng.

Các ứng dụng của công nghệ RFID trong ngành xây dựng là vô hạn. RFID có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện độ chính xác và năng suất trong tất cả các giai đoạn của quá trình xây dựng.

Xem thêm: Những công trình kiến trúc của việc xây dựng: RFID

Nguồn: gaorfid.com

Người dịch: Trang Trịnh.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!