Sự xác định vị trí trong nhà với RFID.

RFID (nhận dạng qua tần số vô tuyến), sử dụng sóng vô tuyến để truyền nhận dạng không dây (ví dụ: số sê-ri) và các đặc điểm khác của vật thể, là một công nghệ định vị mới nổi cho phép theo dõi di động của các đối tượng hoặc người. Vì nó cung cấp phạm vi giới hạn dưới một mét, RFID không phù hợp đối với sự định vị toàn diện, mà thay vào đó là nhận dạng đối tượng chọn lọc. Đó là chi phí hiệu quả, dễ bảo trì và cung cấp cả nhận dạng và vị trí. Điều này làm cho sự định vị thông qua RFID đặc biệt phù hợp để theo dõi các giải pháp trong môi trường công nghiệp (ví dụ: quản lý tài sản).

Việc theo dõi trong nhà với RFID hoạt động như thế nào?

Một hệ thống định vị trong nhà RFID thường chứa các bộ tiếp sóng (gắn với vật / người) và đầu đọc (Infsoft Locator Node). Trong một hệ thống RFID thụ động, Locator Node hoạt động như một nguồn năng lượng và truyền năng lượng tần số vô tuyến đến bộ phát đáp ở khoảng cách ngắn (khớp nối từ xa). ID và dữ liệu từ bộ phát đáp sau đó được Locator Node thu thập và chuyển tiếp đến InfAware LocAware®, nơi dữ liệu được xử lý.

Trái ngược với các công nghệ định vị trên toàn khu vực, ví dụ: thông qua Wi-Fi, đèn hiệu Bluetooth Low Energy (BLE) hoặc Ultra-wideband (UWB), theo dõi RFID chỉ cho phép định vị tại chỗ do phạm vi giới hạn dưới một mét.
Xem thêm: http://congngherfid.net/index.php/2019/03/26/the-rfid-giam-su-huy-bo-cac-don-dat-hang-va-cai-thien-hang-hoa-ban/

Tuy nhiên, nếu một ứng dụng yêu cầu nhiều hơn phát hiện tại chỗ, RFID có thể được kết hợp với các công nghệ định vị thời gian thực như BLE, Wi-Fi hoặc Ultra-wideband. Ví dụ: nếu bạn cung cấp cho xe nâng một infsoft Locator Node mà cảm biến phản hồi với RFID và UWB, bạn có thể tạo kết nối giữa dữ liệu vị trí của xe nâng và thời gian phát hiện hàng hóa được gắn thẻ RFID.

Quản lý chuỗi cung ứng (công nghiệp ô tô)

Trong ngành công nghiệp ô tô, công nghệ RFID có thể được sử dụng để nhận dạng xe, kiểm soát chất lượng trong sản xuất hoặc quản lý tài sản. Một lợi ích bổ sung có thể thu được bằng cách liên kết nhận dạng xe với dữ liệu khác như lịch sử sản phẩm. Bằng cách trang bị các phương tiện và bộ phận sản xuất với các thẻ UWB, mối tương quan với dữ liệu vị trí có thể được thiết lập.

Phân tích tuyến đường đi bộ của khách hàng tại siêu thị

Các xe đẩy trong siêu thị được trang bị đèn hiệu BLE và Thẻ định vị infsoft với mô-đun RFID. Bằng cách theo dõi đèn hiệu và quét thẻ RFID khi thanh toán, có thể thiết lập kết nối giữa hành trình của khách hàng và biên lai (so sánh với dấu thời gian).

Xác định và định vị hàng hóa

Trong một nhà kho, vị trí của xe nâng được theo dõi thông qua Ultra-wideband. Nút định vị, được gắn trên xe nâng, cũng có chức năng như một đầu đọc RFID và ghi lại thông tin (số ID) của các thẻ RFID được gắn vào các palet. Điều này cho phép toàn bộ chuỗi vận chuyển được giám sát và các quy trình được tối ưu hóa.

Linh bài viết: https://www.infsoft.com

Người dịch: Trịnh Thị Quỳnh Trang.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!