Sử dụng RFID để tăng cường quản lý hàng tồn kho thuốc gây mê ADC

Quản lý và phân phối thuốc trong phòng điều hành (OR) có thể tốn nhiều công sức và dễ bị lỗi của con người. Đảm bảo kiểm kê thuốc có sẵn khi và khi cần, và an toàn, là bắt buộc và quan trọng về thời gian. Một số bệnh viện đã áp dụng tủ pha chế tự động (ADC) để giúp quản lý thuốc trong OR. Tuy nhiên, việc duy trì mức tồn kho đầy đủ, loại bỏ hàng tồn kho, quản lý hàng tồn kho lỗi thời và thu hồi xử lý tiếp tục tốn thời gian và là một thách thức đang diễn ra. Tăng cường các tủ hiện có với hệ thống RFID cho phép dược sĩ quản lý hàng tồn kho quan trọng và chính xác hơn.

Xem thêm: RFID cho thiết bị y tế

Những thách thức của ADC.

Đội ngũ dược phẩm chịu trách nhiệm tải, dỡ hàng ngày và nạp lại tất cả các loại thuốc trong các hệ thống ADC để đảm bảo thuốc, liều lượng và số lượng là chính xác, quản lý theo dõi hết hạn sử dụng thuốc, điều chỉnh sai lệch và xác định vị trí và loại bỏ thuốc bị thu hồi. Mỗi giao dịch nạp / nạp và / hoặc loại bỏ phải được ghi lại bởi người sử dụng gây mê lâm sàng hoặc nhân viên nhà thuốc để đảm bảo dữ liệu kiểm kê ADC vẫn chính xác và đáng tin cậy. Quá trình này có thể bao gồm nhập thủ công tại nhà ga hoặc quét mã vạch của từng loại thuốc trong quá trình nạp / nạp thuốc và quy trình loại bỏ thuốc của bác sĩ lâm sàng.

ADC đôi khi truyền đạt chi tiết hàng tồn kho không đáng tin cậy, trong đó hàng tồn kho được báo cáo không khớp với hàng tồn kho thực tế trong trạm. Những lý do phổ biến cho sự khác biệt với hàng tồn kho của trạm thuốc gây mê bao gồm:

  • Quét mã vạch trong khi nạp hoặc loại bỏ đã bị bỏ qua hoặc bỏ qua
  • Người dùng đã xóa số lượng khác với yêu cầu
  • Người dùng có quyền truy cập trước đã hủy bỏ, nhưng đã rút thuốc
  • Người dùng mắc lỗi đánh máy
  • Xác minh số người dùng không chính xác
  • Ghi đè không được đối chiếu
  • Có một sự chuyển hướng

Tại sao công nghệ chăm sóc sức khỏe RFID?

Tăng cường quản lý thuốc gây mê phân phối quản lý kho trong tủ với hệ thống nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID) tăng tốc, loại bỏ đếm vật lý và loại bỏ sự phụ thuộc vào mức độ tồn kho ADC không chính xác và báo cáo nạp lại. Với RFID, việc nạp tiền nhanh hơn và chính xác hơn, quản lý hết hạn và thu hồi đã đạt được và phân tích sử dụng có thể hành động cho phép đưa ra quyết định sáng suốt để tối ưu hóa hàng tồn kho.

Nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID) là việc sử dụng không dây các trường điện từ để đọc và nắm bắt thông tin được lưu trữ trên thẻ gắn vào đối tượng. Công nghệ chăm sóc sức khỏe RFID được sử dụng để cải thiện an toàn thuốc, giảm chi phí lưu kho và tăng hiệu quả. Sử dụng RFID, các tác vụ dễ bị lỗi như đếm thủ công và quét cấp độ mục được loại bỏ. Sự gián đoạn hạn chế đối với quy trình làm việc tự nhiên này làm tăng sự chấp nhận và tuân thủ và tạo ra nhiều hiệu quả.

Xem thêm: Vai trò của công nghệ RFID trong ngành công nghiệp y tế là gì?

Là một ví dụ về lợi ích của RFID, một bài viết về Chủ đề Thuốc có tiêu đề là Bệnh viện chuyển sang dùng thuốc bổ sung RFID làm nổi bật cách thức tự động hóa dược của bệnh viện loại bỏ lỗi của con người và tăng tốc thời gian và các nhiệm vụ không hiệu quả. Các nhà quản lý hoạt động của nhà thuốc đã áp dụng  Hệ thống quản lý khay và bộ dụng cụ Intellectuard ® để tự động hóa dược thảo luận về kinh nghiệm của họ.

Tăng độ chính xác và hiệu quả của việc quản lý hàng tồn kho thuốc gây mê.

Tự động hóa RFID hỗ trợ các thách thức nhất quán và liên tục của việc quản lý chính xác và hiệu quả hàng tồn kho trong tủ pha chế thuốc tự động gây mê. Việc sử dụng RFID để tăng cường tự động hóa tủ thuốc gây mê Hàng tồn kho Giấy trắng  để tìm hiểu thêm về quy trình và lợi ích của việc sử dụng công nghệ chăm sóc sức khỏe RFID để quản lý kho gây mê.

Nguồn: ig.solutions

Người dịch: Trang Trịnh.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!