Sử dụng công nghệ RFID của IoT để đảm bảo an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm là quan trọng đối với tất cả mọi người. Chúng ta có thể sử dụng công nghệ RFID của IoT để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chúng ta có thể đặt các thẻ RFID vào thực phẩm. RFID có thể đọc thông tin liên kết để theo dõi thông tin thực phẩm, đảm bảo an toàn và truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tiêu chuẩn hóa sản xuất thực phẩm, chế biến, lưu thông và tiêu thụ, gạo, bột, dầu, thịt, các sản phẩm từ sữa, v.v.

Xem thêm: Sử dụng RFID cho an toàn thực phẩm.

Tất cả các loại thực phẩm đều được cấp thẻ ID điện tử, và cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm được thiết lập, được gắn từ các liên kết sản xuất và chế biến thực phẩm để theo dõi và theo dõi toàn bộ quá trình từ trang trại đến bàn, bao gồm cả vận chuyển. Tất cả thông tin trong quá trình lưu thông, đóng gói, đóng gói, bán hàng, v.v., chẳng hạn như cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến, công ty phân phối, vv có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu thông qua các thẻ điện tử.

Đính kèm RFID hoặc đính kèm nhãn thông tin điện tử trên sản phẩm. Sau khi sản phẩm được xử lý, thông tin nhãn được nhận dạng và thiết bị đầu cuối truyền kỹ thuật số Xinyang LoRa / NB-IoT / DTU truyền dữ liệu đến máy chủ đám mây nguồn sản phẩm. Điện toán đám mây sẽ đối chiếu dữ liệu, trình bày trong hệ thống quản lý, khách hàng có thể trình bày thông tin bảo mật của khách hàng cho tất cả các khía cạnh của sản phẩm.

Xem thêm: Bây giờ việc phát hiện thực phẩm bị hư hỏng bằng miếng dán RFID đã dễ dàng hơn

Nguồn: virily.com

Người dịch: Trang Trịnh.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!