RFID trong ngành công nghiệp trang sức

Công nghệ RFID, mang lại một hợp đồng mới cho ngành trang sức và cung cấp nhiều tiện lợi cho cả nhà sản xuất và chủ cửa hàng, cung cấp các giải pháp khác nhau cho các vấn đề như đếm, bảo mật, giả và tốc độ dịch vụ trong lĩnh vực này.

RFID trong ngành công nghiệp trang sức.

Xem thêm: Quản lý trang sức bằng RFID

Dưới đây là một vài ví dụ về các ứng dụng có thể:

Khi các nền tảng hiển thị được đặt trên đầu đọc cùng với các sản phẩm trên đó, tất cả các sản phẩm trên nhựa có thể được đọc cùng một lúc, do đó việc đếm trở nên rất dễ dàng.

Khi khách hàng muốn biết giá của một sản phẩm trong tủ trưng bày, trong những trường hợp bình thường, sản phẩm này được lấy từ tủ trưng bày, cân, giá được tính và nói với khách hàng. Trong công nghệ RFID, vì tất cả thông tin về sản phẩm đã được đăng ký trên nhãn RFID trên sản phẩm, đại lý có thể tiếp cận nhãn của người đọc trên nhãn của sản phẩm và truy cập tất cả thông tin về sản phẩm và chuyển cho khách hàng trong thời gian ngắn.

Điều này cũng loại bỏ các vấn đề an toàn bằng cách loại bỏ nhiều hơn một sản phẩm trên “băng ghế dự bị”.

Các nhân viên làm việc trong cửa hàng cũng có thể mắc lỗi tài khoản trong quá trình bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ đầy đủ cho khách hàng.

Khi muốn, sản phẩm có thể được lưu trữ trên nhãn sản phẩm, ngày sản xuất sản phẩm, các bậc thầy làm việc trên sản phẩm, ngày vào cửa hàng, số lần hiển thị cho khách hàng và có thể được kiểm tra trả lại đúng sản phẩm khi bất kỳ sản phẩm nào được bán cho cửa hàng lân cận.

Với các ăng-ten được đặt trong lối vào và lối ra của cửa hàng, việc ngăn chặn một sản phẩm không được đưa ra khỏi cửa hàng mà không được biết bởi chủ cửa hàng.

Xem thêm: Hệ thống theo dõi tài sản RFID thành công

Nguồn: www.takipsan.com

Người dịch: Trang Trịnh.

Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!