RFID – Quản lý sự có mặt và Giải pháp giám sát học sinh

An toàn của học sinh trong khuôn viên trường là mối quan tâm lớn đối với phụ huynh cũng như chính quyền nhà trường. Với tội phạm ngày càng gia tăng đối với trẻ em và các báo cáo về các sự cố tàn bạo trong khuôn viên trường học, cần phải thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để đảm bảo rằng mọi trẻ em đều được an toàn trong trường mọi lúc.

Xem thêm: Giao thông vận tải xe buýt trường học RFID đã cách mạng hóa các biện pháp an toàn.

Thách thức thực tế mà các nhà chức trách trường học phải đối mặt là không thể theo dõi từng học sinh trong khuôn viên trường và để đảm bảo trẻ em không đi lang thang đến các khu vực hạn chế, nơi có nhiều rủi ro hơn về bất kỳ sự cố không đáng có nào xảy ra. Do đó, cần có một giải pháp toàn diện cho phép ban giám hiệu nhà trường để mắt đến học sinh trong khuôn viên trường và cảnh báo họ trong trường hợp có bất kỳ chuyển động đột xuất hoặc không hạn chế nào.

Hệ thống theo dõi sinh viên có gắn RFID của Asti Infotech.

Giải pháp an toàn trường học của Asti sử dụng theo dõi nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID) để theo dõi chuyển động của học sinh trong các cơ sở. Hệ thống này đảm bảo rằng các học sinh bị giám sát ngay từ khi họ bước vào cổng trường, cho đến khi họ rời khỏi cơ sở một cách an toàn với người giám hộ của họ hoặc thông qua GPS và phương tiện giao thông trường học có hỗ trợ RFID.

 • RFID cho việc đưa đón ở trường học: Khoảnh khắc phụ huynh thấy con cái họ đi xe buýt đến trường, họ lo lắng cho sự an toàn của con mình trong khi con đi xa. Các máy quét RFID được cài đặt trên xe buýt trường học đảm bảo rằng chúng được cập nhật về sự an toàn của phường – máy quét đọc các thẻ được nhúng trong thẻ I hoặc đồng phục của chúng và tự động thông báo cho chính quyền nhà trường và phụ huynh rằng học sinh đã lên xe buýt. Theo dõi GPS tiếp tục cho phép theo dõi xe buýt theo thời gian thực để tránh lo lắng.
 • Quản lý tốc độ
 • Quy hoạch tuyến đường
 • Quản lý lái xe

Tổng quan về giải pháp.

 • Theo dõi thời gian thực
 • RFID trong khuôn viên trường học: Là cấp độ bảo mật thứ hai, đầu đọc RFID được lắp đặt tại nhiều địa điểm khác nhau (bao gồm cổng trường và khu vực cấm, nhà vệ sinh, v.v.) trong khuôn viên trường. Chip RFID được nhúng trong thẻ I hoặc đồng phục của học sinh để bất cứ khi nào học sinh đi qua địa điểm máy quét, thông tin sẽ ngay lập tức được gửi đến chính quyền nhà trường cũng như phụ huynh.
 • Chính quyền nhà trường có thể xác định các khu vực không được ủy quyền / hạn chế trong khuôn viên trường và họ sẽ được thông báo hoặc báo động ngay lập tức nếu có bất kỳ học sinh nào:
 • Nhập một khu vực không được ủy quyền / hạn chế
 • Nhập bất kỳ khu vực được ủy quyền trong thời gian hạn chế, như căng tin trong giờ học
 • Vắng mặt từ lớp trong giờ học vượt quá giới hạn xác định
 • Vẫn còn trong trường sau thời gian dự kiến

Do đó, hệ thống giám sát RFID đạt được các mục tiêu rất quan trọng sau:

 • Cơ quan báo động hoặc cảnh báo bằng cách cung cấp nơi ở của học sinh trong thời gian thực trong trường hợp học sinh cố gắng vào khu vực hạn chế do nhầm lẫn hoặc cố ý
 • Chính quyền nhà trường sẽ có thể tự động theo dõi và giám sát việc đi học của học sinh và thông báo cho phụ huynh về trường hợp không có thông báo ở trường
 • Phụ huynh / người giám hộ có thể được thông báo ngay lập tức và tự động trong trường hợp con của họ ra khỏi trường trước thời gian dự kiến

Cảnh báo.

Tùy thuộc vào nhu cầu, có một số cảnh báo có thể được định cấu hình: Cảnh báo không hoạt động, Cảnh báo dừng, Cảnh báo giả mạo, Cảnh báo quá tốc độ, v.v.

Giải pháp theo dõi sinh viên có gắn RFID của Asti đảm bảo tăng cường an toàn cho sinh viên mọi lúc trong trường. Các nhà chức trách được thông báo và cảnh báo kịp thời về bất kỳ học sinh nào bị thiếu trong lớp hoặc vào các khu vực hạn chế, do đó cho phép họ có thời gian để có hành động thích hợp và ngăn chặn bất kỳ sự cố rủi ro hoặc sự cố không đáng có nào xảy ra. Cha mẹ cũng bình an vì họ liên tục được cập nhật về sự an toàn của con mình.

Xem thêm: Làm thế nào máy quét RFID đảm bảo an toàn con em của bạn trong khuôn viên trường.

Nguồn: www.astiinfotech.com

Người dịch: Trang Trịnh.

Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!