RFID – Quản lý các quy định PPE mới

Thay đổi và cập nhật

Gần đây, ở cấp độ châu Âu và Vương quốc Anh, các chỉ thị (nhiều người trên 20 tuổi) liên quan đến PPE đã được cập nhật để đáp ứng các tiêu chuẩn, công nghệ và quy trình thay đổi. Tất cả các những người có nhiệm vụ liên quan đến việc cung cấp và sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) tại nơi làm việc – đó là thiết bị sẽ bảo vệ người dùng chống lại các rủi ro về sức khỏe hoặc an toàn tại nơi làm việc. Tuy nhiên, các ưu tiên chính của các quy định mới này vẫn là các nhà sản xuất và nhập khẩu các sản phẩm PPE chịu trách nhiệm đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất, nhưng sử dụng đúng và bảo trì chuyên nghiệp có hệ thống là nhiệm vụ trực tiếp của các chủ nhân triển khai chúng – RFID.

Duy trì việc kiểm tra – Thực hành tốt nhất?

Kiểm tra thiết bị thường xuyên và lưu giữ các tệp nhật ký chính xác của các lần kiểm tra này – tuân thủ các quy trình đánh giá theo quy định – là rất quan trọng. Mặc dù, nhiều người quản lý tài sản đăng ký hoạt động của họ điền vào các tờ kiểm tra được in sẵn bằng tay. Thông tin này sau đó được gửi đến văn phòng để biết thêm, đăng ký trong tương lai vào các hệ thống. Ở đó, kiểm tra quan trọng nên được thực hiện và bất kỳ lỗi hoặc mối quan tâm nổi bật. Nhưng công việc giấy tờ là cả dễ bị tổn thương và tốn thời gian.

Bạn có thể mô tả phương pháp này như trường hợp điển hình của việc nhập dữ liệu thủ công kép hoặc lỗi thời? Với nhiều khả năng diễn giải bằng số viết tay và, trong thời gian thực và dữ liệu vị trí – chừa chỗ cho việc đăng ký có thể gian lận hoặc thông tin sai lệch. Hậu quả của việc quản lý sai dữ liệu hoặc lỗi có thể được đánh giá là vi phạm quy tắc và thực hành sức khỏe và an toàn kém. Hơn nữa, nó có thể là một mối nguy hiểm cho cuộc sống hoặc chân tay.

Có một cách hiệu quả hơn để báo cáo – với một ứng dụng!

RFID direct đã phát triển một hệ thống hỗ trợ các tác vụ này và giúp việc thu thập và báo cáo dữ liệu trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ bằng cách sử dụng điện thoại thông minh NFC và thẻ tài sản NFC RFID như được hiển thị.

Xem thêm: Khái niệm cơ bản về thẻ RFID NFC.

Tải xuống và đi

Ứng dụng NFC dành cho thiết bị di động do RFID direct cung cấp đọc một bộ hướng dẫn chuyên dụng và được cài đặt sẵn được lập trình vào thẻ tài sản NFC. Kích hoạt Ứng dụng được cài đặt trên điện thoại, mở trang chụp dữ liệu có liên quan, tự động lấy dữ liệu từ chính điện thoại – vị trí GPRS, ngày và giờ – và thêm phần này vào dữ liệu được thêm thủ công. Ứng dụng sẽ cài đặt trước một bit bộ nhớ trong thẻ NFC cho người dùng biết trạng thái của tài sản. Đóng trang bằng cách quét lại Thẻ tài sản để xác nhận hoặc đóng Ứng dụng hoàn toàn sẽ tải dữ liệu lên Trình quản lý ứng dụng đám mây. Người dùng có thể tải xuống một Ứng dụng đơn giản xác định bit được cài đặt sẵn này trong thẻ tài sản NFC và hiển thị màu trên màn hình. Màn hình đỏ = không sử dụng / Màn hình xanh = OK để sử dụng.

Sử dụng đơn giản, hiệu quả trong quản lý thời gian và chính xác trong việc lưu trữ hồ sơ kiểm tra, bảo trì và sửa chữa thiết bị PPE. Một nhiệm vụ khác được thực hiện tốt hơn bởi công nghệ RFID.

Xem thêm: NFC là gì? RFID là gì? Sự khác biệt giữa NFC và RFID là?

Nguồn: www.rfiddirect.eu

Người dịch: Trang Trịnh.

Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!