RFID đối với việc quản lí kho hàng.

Lợi ích RFID mang lại cho kho hàng vô cùng to lớn.

Thẻ RFID trong kho hàng.

Westpac tự hào giới thiệu các thẻ RFID về kho đa dụng của chúng tôi. Kết hợp thông tin có thể đọc được của con người, thông tin mã vạch và công nghệ này, thẻ này hoàn hảo cho kho khi đang chuyển đổi hoạt động của nó. Mỗi nhãn đã mã hóa một chuỗi số duy nhất ở cả 3 định dạng. Nhãn này kho đặc biệt này có sẵn trong các định dạng kích thước và vật liệu khác nhau.

Quản lý hàng tồn kho theo thời gian thực.

Công nghệ nhận dạng qua tần số vô tuyến này giúp nâng cao hiệu quả và độ chính xác ở mọi phần của quy trình kho, cho phép nắm bắt luồng dữ liệu giao dịch thời gian thực của trực tuyến và loại bỏ nhân lực và thời gian xử lý.

Xem thêm: 5 lý do hàng đầu để sử dụng RFID trong kho hàng.

Thẻ giúp theo dõi và xử lý sản phẩm.

Một lợi thế lớn của việc sử dụng thẻ là trong việc theo dõi và xử lý sản phẩm. Bằng cách sử dụng các thẻ và trình đọc RFID, nó giúp tiết kiệm thời gian cần thiết để kiểm tra các sản phẩm, giảm thiểu lỗi của con người và cũng giảm chi phí lao động thêm.

Xem thêm: Lợi ích của RFID trong hệ thống quản lí kho.

Nguồn: westpac-rfid.com

Người dịch: Trang Trịnh.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!