RFID Blockchain Demo tại LIVE! 2019

Các phòng thí nghiệm RFID trường đại học Auburn sẽ chứng minh việc sử dụng RFID và công nghệ blockchain trong dây chuyền cung cấp bán lẻ tại sự kiện RFID Journal LIVE năm nay! .

Bởi RFID Journal
Ngày 12-3- 2019

Tại RFID Journal LIVE! 2019, Phòng thí nghiệm RFID đại học Auburn sẽ chứng minh làm thế nào nhận dạng tần số vô tuyến có thể được tích hợp với công nghệ blockchain để tạo ra một chuỗi cung cấp bảo đảm. Sinh viên đến từ các phòng thí nghiệm sẽ chứng minh sự vận chuyển hàng hoá từ một nhà cung cấp tới kho hàng của người bán lẻ mà không cần sử dụng blockchain, và sau đó các khách them quan đi bộ qua một chuỗi cung ứng thế hệ mới thứ được kích hoạt bởi RFID và công nghệ blockchain .

Bằng cách theo dõi một thứ tự bán lẻ và dữ liệu của nó thông qua các chu kỳ sống của trật tự trong quá trình thực hiện bán lẻ và hàng may mặc hiện tại, người tham gia sẽ có thể xem các điểm đau và cạm bẫy thông tin liên lạc thứ mà ngành công nghiệp phải đối mặt với. Những người tham dự cũng sẽ thấy cùng một sự hoàn thành quá trình cái mà sử dụng dữ liệu blockchain được xếp theo thứ tự và sổ cái được phân phối .

“Bằng cách cải thiện tầm nhìn và sự hợp tác giữa các đối tác thương mại, công ty có thể loại bỏ những sự mất năng suất và sự sai sót tốn kém trong giao tiếp,” ông Justin Patton nói, giám đốc phòng thí nghiệm RFID của đại học Auburn . “điều này chứng tỏ các tiềm năng của cả công nghệ RFID và blockchain để tối ưu hóa các thế hệ tiếp theo của chuỗi cung ứng.”


Các cuộc biểu tình sẽ được tổ chức tại hội trường triển lãm của sự kiện này-hai lần vào ngày 02 tháng 4, 3 lần vào 3 tháng 04 và hai lần vào ngày 4 tháng 4. Tất cả người tham dự được chào đón để xem các bản demo.

LIVE! 2019 cũng sẽ đề cao bốn ngành công nghiệp cụ thể và bốn hội nghị kỹ thuật vào ngày 3 và mùng 4 tháng 4 , sáu cuộc hội thảo chuyên sâu vào ngày 02 tháng 4, sự kiện IEEE RFID 2019 và RFID tạp chí giải thưởng cùng được tổ chức. Một số công ty RFID 200 từ 26 quốc gia sẽ triển lãm sản phẩm mới nhất của họ và chứng minh sáng kiến mới nhất của RFID . Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.rfidjournallive.com

Nguồn: www.rfidjournal.com

Người dịch: Trịnh Thị Quỳnh Trang.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!