Phán quyết chống lại Sokymat S.A. được xác nhận vào ngày 20-02-2001.

FOR IMMEDIATE RELEASE
18 tháng 3 năm 2002

Santa Barbara– Ngày 20 tháng 2 năm 2001, Tòa án quận Hoa Kỳ, huyện miền trung của California, đã từ chối sự kêu gọi về phán quyết trước đó của Sokymat SA, ngày 9-6-1999, trong đó tòa án đã khẳng định tính hợp lệ, sự thi hành và mối quan hệ phát minh của bằng sáng chế Hoa Kỳ số 5,281,855. tòa án đã xác định rằng các bằng sáng chế cấp cho Trovan, Ltd. và thuộc sở hữu của công ty TNHH khuyến mãi Algernon (nguyên đơn) đã bị xâm phạm lên Sokymat SA và những người khác.

Sokymat SA, qua đó có các văn phòng chính tại Granges, Thụy sĩ, hệ thống nhà sản xuất cố định đánh lửa cho ngành công nghiệp ô tô, cũng như sản phẩm công nghiệp RFID và động vật có nguồn gốc để và bán lại bởi nhà cung cấp khác theo một loạt các thương hiệu. Công nghệ cấp bằng sáng chế vẫn còn nghi vấn trong vụ kiện này đã được sử dụng rộng rãi bởi Sokymat SA trên phạm vi sản phẩm.

Ông Joseph Masin, chủ tịch của điện tử nhận dạng thiết bị, công ty TNHH Bắc Mỹ nhà phân phối các sản phẩm của Trovan ty TNHH nói “chúng tôi rất vui mừng để có vị trí được chúng minh bởi tòa án. Quyết định của toàn án xác nhận rõ rệt việc thi hành của bằng sáng chế đã mô tả các công nghệ liên kết trực tiếp quan trọng này bởi Algernon và Trovan, đã được tranh cãi trước đó bởi Sokymat. Các chủ sở hữu bằng sáng chế có ý định tiếp tục thực thi các quyền tài sản trí tuệ của họ và tìm kiếm sự phục hồi cho các thiệt hại trong quá khứ từ tất cả các nhà sản xuất của sản phẩm vi phạm và các thành phần vi phạm cũng như từ những người sử dụng trước đó đã được thông báo.”

Trovan ty TNHH là một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp RFID, nó kiểm soát một danh mục đầu tư toàn diện của các công nghệ được cấp bằng sáng chế. Algernon và Trovan xem xét công nghệ cấp bằng sáng chế của họ là một tài sản quan trọng chiến lược và cạnh tranh.

Các thông tin bổ sung tại Hoa Kỳ xin vui lòng liên hệ với:

Nhận dạng thiết bị điện tử, Ltd.
Barbara Masin
điện thoại: 805-565-1288
Fax: 805-565-1127
e-mail: bmasin@eidltd.com

Nguồn:www.rfidnews.com

Người dịch: Trịnh Thị Quỳnh Trang.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!