Nhãn RFID giải quyết vấn đề chống hàng giả trong việc quản lý quần áo.

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp thương hiệu may mặc ngày càng trở nên khó tồn tại hơn, và nhiều thương hiệu may mặc nổi tiếng đã đóng cửa hoặc thu hồi các cửa hàng trực tiếp của họ hết lần này đến lần khác. Những lý do chính khiến các doanh nghiệp thương hiệu quần áo ngày càng khó khăn hơn là sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử trong những năm gần đây, đồng thời, có hàng hóa giả và hành vi truyền qua kênh rất nghiêm trọng ở Trung Quốc. Do mức độ thông tin không đủ, các doanh nghiệp quần áo khó kiểm soát việc lưu thông sản phẩm trên thị trường, để giải quyết vấn đề hàng giả và hàng hóa truyền qua kênh. Một số doanh nghiệp bắt đầu nhận ra rằng thông qua việc quản lý chuỗi cung ứng RFID để giải quyết vấn đề, việc áp dụng thẻ RFID trong quần áo, chip RFID có thể thu thập và lưu trữ thông tin, ghi lại xu hướng bán hàng, có thể nhanh chóng xem hướng bán hàng của sản phẩm này, trong khi mã thẻ RFID là mã duy nhất trên thế giới, có thể giải quyết hiệu quả vấn đề chống hàng giả và chống việc truyền qua kênh!

Xem thêm: Thẻ RFID: Giảm sự hủy bỏ các đơn đặt hàng và cải thiện hàng hóa bán.

Nhãn sản phẩm dựa trên công nghệ RFID, kết hợp với công nghệ truyền thông không dây, có thể nhận ra và theo dõi từng sản phẩm, sau đó cải thiện chức năng của hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp theo nghĩa truyền thống. Để đạt được sự quản lý hiệu quả của một sản phẩm, để nâng cao giá trị thương hiệu và sản phẩm, tăng cường mục đích chống hàng giả của khoa học và công nghệ.

Xem thêm: Những lợi ích của thẻ RFID là gì?

Nhận dạng nhanh: Nhận dạng nhanh quần áo được thực hiện thông qua công nghệ chuỗi cung ứng RFID, có thể cải thiện thông lượng vận chuyển hậu cần và tăng tốc hiệu quả vận chuyển trong quy trình chuỗi cung ứng.

Quản lý kho: Chế độ quản lý kho nhanh và hiệu quả cần có công nghệ nhận dạng tự động RFID để đáp ứng đầy đủ ứng dụng.

Chia sẻ thông tin: Thông qua mã nhận dạng hàng may mặc duy nhất và không xung đột, quy trình truy vấn dữ liệu được tiêu chuẩn hóa được thiết lập để cho phép các mã nhận dạng liên quan đến thông tin hàng may mặc lưu thông trong tất cả các hệ thống thông tin để tất cả các hệ thống thông tin hiện tại có thể trao đổi thông tin với nhau như một chế độ, để đạt được mục tiêu cùng có lợi và có đi có lại.

Truy xuất nguồn gốc chất lượng: Sự khác biệt về chất lượng hàng may mặc tồn tại theo cùng một tiêu chuẩn sản xuất. Quần áo có vấn đề nên được truy trở lại nguồn để xác định mấu chốt của vấn đề, để tránh những vấn đề tương tự xảy ra lần nữa.

Lưu trữ sản phẩm: Sử dụng đầu đọc RFID để thu thập dữ liệu tự động, chúng tôi có thể thiết lập các tệp sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm quy trình sản xuất hàng may mặc, quy trình sản xuất, dữ liệu kiểm soát chất lượng và thông tin chi tiết khác.

Không dễ giả mạo: Vì thẻ RFID được nhúng với chip mạch tích hợp quy mô lớn và chip được khắc thành mã duy nhất khi chúng được sản xuất và đầu tư thiết bị đóng gói thẻ vượt quá 10 triệu đồng, chi phí giả mạo thẻ RFID là rất lớn.

Các hình thức đóng gói rất đa dạng: Thẻ RFID có thể được gói gọn trong các hình thức khác nhau, có lợi cho việc được nạp vào hàng hóa; và chúng có thể được thực hiện thành các hình thức dễ bị tổn thương.

Kiểm tra nhanh: Thẻ RFID hỗ trợ việc quét nhanh không dây, hàng loạt, và có thể kiểm tra ngay thông tin hàng hóa mà không cần mở bao bì, giúp việc kiểm tra chống giả đơn giản và nhanh chóng.

Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc: Chip RFID có thể mang một lượng lớn dữ liệu, do đó, nó có thể ghi lại thông tin dữ liệu được tạo trong toàn bộ quá trình lưu thông để đạt được chức năng truy xuất nguồn gốc.

Bảo mật dữ liệu: Thông qua giao thức truyền dữ liệu và chế độ mã hóa độc quyền của RFID, dữ liệu được lưu trong thẻ RFID có thể được đảm bảo chỉ được đọc bởi thiết bị được xác thực.

Nguồn: www.asiarfid.com

Người dịch: Trang Trịnh.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!