Nghĩ về RFID theo hướng chiến lược.

Tôi thường nhận được email từ những người mà thực hiện những nghiên cứu về Internet để tìm kiếm một công cụ theo dõi, máy theo dõi hoặc giải pháp khác. Họ tìm thấy một vài bài báo về RFID , sau đó họ gọi cho tôi và hỏi, “Có một công ty ở khu vực của tôi, thứ mà có thể cài đặt một công cụ theo dõi phải không?”

Tôi giải thích cho những công ty này thứ mà họ nên suy nghĩ về tương lai khi triển khai giải pháp RFID . Một máy tích phân hệ thống tốt có thể thiết lập giải pháp của bạn do đó dữ liệu có thể được chia sẻ với nhiều hệ thống phía sau, và bạn có thể thêm vào cơ sở hạ tầng RFID nếu sau đó bạn quyết định bạn muốn theo dõi những điều bổ sung, chẳng hạn như bộ phận thùng, nguyên vật liệu, công việc trong tiến trình và vân vân.

Một số người sẽ nói :’’đó là một ý tưởng tuyệt vời’’. Tôi đã không nghĩ về điều đó, nhưng bạn đúng.” Những người khác sẽ cho tôi biết họ chỉ muốn cài đặt một giải pháp công cụ theo dõi và được thực hiện với nó. Họ đã không quan tâm đến theo dõi bất cứ điều gì khác. Thật tồi tệ , vì RFID là một công nghệ rất mạnh mẽ mà có thể thực sự tạo ra IOT. Bạn sẽ không đặt một thiết bị Wi-Fi hoặc Zigbee trên một cờ lê hoặc vật có thể hoàn lại. Nó quá đắt và bạn sẽ dành phần còn lại của cõi đời thứ thay thế pin.

RFID có thể kết nối tất cả mọi thứ với Internet và cung cấp dữ liệu thứ mà cho phép bạn theo dõi và quản lý tất cả mọi thứ. Nó cung cấp thông tin cái cho phép những sự phân tích với dữ liệu lớn, và nó sẽ cung cấp dữ liệu cho hệ thống trí thông minh nhân tạo trong tương lai.

Mọi người có thể tưởng tượng một tương lai mà trong đó xe ô tô tự lái di chuyển trên thế giới mà không có sự tham gia của con người. Họ có một thời gian khó khăn hơn để tưởng tượng một thế giới mà họ biết mỗi hộp của bộ phận, mỗi tập tin thư mục và phân phối hàng nằm ở đâu trong suốt chuỗi cung ứng của họ, và trong thế giới đó máy tính phân tích tất cả các thông tin này và đưa ra quyết định mà không cần thiết sự tham gia của con người .

Tôi sẽ đang sở hữu một hội thảo tại RFID Journal LIVE! 2019 được gọi là hội thảo chiến lược RFID , trong đó tôi sẽ giải thích cho những người tham gia làm thế nào để sử dụng RFID không chỉ để theo dõi những thứ cái mà thường kết thúc bằng mất tích, mà còn hỗ trợ vấn đề chiến lược của công ty trên thị trường.

Điều đó có nghĩa là gì? Vâng, nếu bạn là một nhà sản xuất phấn đấu để là nhà cung cấp với chi phí thấp trong ngành công nghiệp của bạn, tôi sẽ chỉ cho bạn cách RFID có thể được sử dụng để đưa các chi phí ra khỏi quá trình sản xuất và cung cấp chuỗi, cung cấp cho bạn một khía cạnh bổ sung. Và nếu bạn là một nhà bán lẻ cao cấp, nơi mà dịch vụ rất quan trọng, tôi sẽ giải thích cách RFIDcó thể cải thiện kinh nghiệm khách hàng. Tôi hy vọng bạn sẽ tham gia hội thảo chiến lược RFID và tìm hiểu làm thế nào RFID có thể cung cấp rất nhiều giá trị hơn chỉ giúp bạn xác định vị trí các vật mất tích.

Mark Roberti là người sáng lập và biên tập viên của Tạp chí RFID

Nguồn: www.rfidjournal.com

Người dịch: Trịnh Thị Quỳnh Trang.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!