Myer đạt được độ chính xác về kiểm kê gần 100 % với RFID.

Kể từ khi triển khai các giải pháp từ Hệ thống Checkpoint, Chuỗi bán lẻ Úc đã giảm thời gian kiểm kê, giảm co rút và thúc đẩy bán hàng tại cửa hàng và trực tuyến của nó.
Bởi Claire Swedberg
Ngày 19-3-2019.

Australian Department store Myer đã cắt giảm thời gian kiểm kê của nó từ giờ đến phút, và đã giảm co rút về hàng hóa điện tử có giá trị cao, với một giải pháp RFID thứ mà theo dõi hàng hoá khi mà chúng được nhận và được bán tại 5 cửa hàng của mình. Công nghệ, thứ được cung cấp bởi Hệ thống Checkpoint, được điều khiển tại một cửa hàng với một thương hiệu thiết bị điện tử duy nhất. Nó sau đó được mở rộng đến nhiều địa điểm hơn, khi công ty xác định rằng công nghệ giảm thời gian kiểm kê từ hơn hai giờ để ít hơn năm phút, và cung cấp độ kiểm kê chính xác gần 100%.

Mô hình thử này diễn ra vào năm ngoái tại của hàng hang đầu của công ty ở Melbourne. Một kiểu thương hiệu điện tử đã được gắn thẻ khi sản phẩm đã được nhận tại các cửa hàng. Những mặt hang đó đã được tính trong suốt thời gian kiểm kê theo lịch trình bằng thiết bị đọc RFID , sau đó thẻ của họ đã được đọc thời gian cuối cùng thông qua một thiết bị đọc cố định khi chúng được bán. Sau ba tháng thử nghiệm các công nghệ và phân tích dữ liệu, Myer báo cáo rằng nó đã đạt được một sự gia tăng đáng kể trong cả hai tầng và bán hàng trực tuyến, cũng như là sự giảm trong co rút. Mô hình thử tại cửa hàng Melbourne của Myer hiện nay đã được mở rộng đến bộ phận may mặc cao cấp của nó và công nghệ cũng đã được triển khai tại boond cửa hàng khác nữa.

Myer đã hy vọng RFID sẽ đẩy mạnh bán hàng của mình và cải thiện việc quản lý hàng tồn kho, trong khi cũng lấy lợi từ kinh nghiệm khách hàng và giảm co rút. Những thách thức đầu tiên thứ mà nhắc nhở các nhà bán lẻ tìm kiếm một giải pháp dựa trên công nghệ bao gồm đến việc theo dõi các sản phẩm của một thương hiệu điện tử cụ thể phổ biến, mà thường kết thúc việc mất từ hàng tồn kho. Công ty muốn có một cái nhìn tốt hơn về nơi mà những hàng hóa giá trị cao này đã được đặt để tránh sự co rút, trong thời gian dài, nó nhằm mục đích kiểm tra xem RFID có thể chứng minh là mang lại lợi ích cho số lượng hàng tồn kho thong suốt các cửa hàng, và cải thiện độ chính xác để cho việc phép bán hàng đa kênh.

Vì vậy, ông Gary nói rằng, người đứng đầu các hoạt động bán lẻ của Myer, công ty muốn khám phá việc sử dụng của công nghệ RFID để cải thiện tính chính xác của việc kiểm kê trong toàn bộ tổ chức của mình, vượt xa hơn chỉ đơn giản là theo dõi một số sản phẩm có giá trị cao. “Khi Myer hiện đang thực hiện tốt các đơn hàng trực tuyến từ các cửa hàng,” ông giải thích, “sự cần thiết cho độ chính xác về kiểm kê được cải thiện ngày càng tăng khi chúng tôi phát triển cửa hàng kỹ thuật số của mình.”

Giải pháp bao gồm các nhãn hiệu UHF RFID cái mà từ bộ phận ghi nhãn trang phục, cùng với các thiết bị đọc cầm tay cho việc theo dõi hàng tồn kho và cố định thiết bị đọc bán hàng (POS). Myer sử dụng nền tảng phần mềm HALO của Checkpoint để quản lý dữ liệu, cũng như các giải pháp POS của công ty công nghệ, ông Nicole Smith nói, quản lý quan hệ khách hàng của hệ thống Checkpoint của Úc.

Được tổ chức trong môi trường Microsoft Azure, Smith nói, nền tảng phần mềm dịch cụ dựa trên đám mây HALO (SaaS) cung cấp cho các nhà bán lẻ tốc độ triển khai và khả năng quy mở rộng mô toàn cầu, cũng như cập nhật bảo mật và khôi phục thảm họa. Hệ thống cũng đi kèm với một giao diện lập trình ứng dụng RESTful (API) để cho phép sự hợp nhất với việc lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp của các nhà bán lẻ (ERP) và Các hệ thống quản lý cuối mùa khác.

Nguồn: www.rfidjournal.com

Người dịch: Trịnh Thị Quỳnh Trang.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!