Lợi ích và rào cản của việc triển khai và sử dụng các hệ thống RFID trong y học truyền máu.

Công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) được sử dụng bởi các chuỗi cung ứng của bệnh viện để theo dõi các sản phẩm y tế và theo dõi hàng tồn kho. Các bệnh viện cũng đã bắt đầu kết hợp công nghệ RFID như một phần của quy trình truyền máu. Mục đích của tổng quan này là phân tích làm thế nào chuỗi cung ứng của tổ chức chăm sóc sức khỏe có thể hưởng lợi từ việc sử dụng hệ thống RFID trong các bộ phận dịch vụ truyền máu. Phương pháp cho nghiên cứu này là một tổng quan tài liệu theo các bước của tổng quan hệ thống với tổng số 52 nguồn được tham khảo. Công nghệ này được sử dụng để quản lý và theo dõi các sản phẩm máu từ việc mở tĩnh mạch ban đầu cho đến xử lý cuối cùng hoặc truyền sản phẩm. Thực hành truyền máu có hỗ trợ RFID đã tăng thành công năng suất và chất lượng sản phẩm của nhà cung cấp thông qua việc giảm thời gian làm việc và giảm lỗi.

Xem thêm: Vai trò của công nghiệp RFID trong nghành cồng nghiệp y tế là gì?

Xem thêm: RFID: Bảo vệ doanh thu và loại bỏ hàng giả trong nghành chăm sóc sức khỏe.

Nguồn: semanticscholar.org

Người dịch: Trang Trịnh.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

 

 

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!