Làm thế nào máy quét RFID đảm bảo an toàn con em của bạn trong khuôn viên trường.

Các sự cố đáng buồn và tàn bạo tại Trường Ryan Gurgaon đã không chỉ rung động lên các quốc gia, mà còn mang lại sự chú ý của tất đoàn mọi người đến tình trạng lỏng lẻo về sự an toàn của học sinh ngay ngay trong cả những ngôi trường tốt nhất. Nó đã khiến cho cả cha mẹ và chính quyền trường chú ý và suy nghĩ về các biện pháp an toàn hơn để đảm bảo rằng những sự cố được ngăn chặn trong tương lai.

Những thách thức thực tế phải đối mặt với nhà chức trách học là không có khả năng để theo dõi mỗi hay mọi học sinh trong các cơ sở trường và đảm bảo rằng con em không đi lang thang tới các khu vực hạn chế nơi có những rủi ro lớn hơn về bất kỳ sự cố không may. Vì vậy, rất cần thiết cho một giải pháp toàn diện thứ mà cho phép việc quản lý trường để bảo vệ các học sinh trong các cơ sở trường và cảnh báo trong trường hợp bất kỳ hành động nào không quy định thời gian hoặc không hạn chế.

RFID của Asti Infotech dựa trên hệ thống theo dõi học sinh:

Giải pháp an toàn học đường của Asti sử dụng sự theo dõi quan nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID) cho việc giám sát sự di chuyển của các học sinh trong các cơ sở. Hệ thống này đảm bảo rằng sinh viên đang được theo dõi và giám sát ngay từ khi họ đi vào cánh cổng trường học, cho đến khi họ rời trường học một cách an toàn hoặc là người bảo vệ của họ hoặc thông qua GPS và phương tiện giao thông trường học có hỗ trợ RFID.

Cách mà nó hoạt động:

Thiết bị đọc RFID được lắp đặt tại địa điểm khác nhau (bao gồm cả cổng trường học và khu vực hạn chế, nhà vệ sinh, vv) trong khuôn viên trường. Những con chip RFID được gắn trong thẻ học sinh hoặc đồng phục do đó bất cứ khi nào một học sinh vượt qua vị trí máy quét, thông tin ngay lập tức sẽ được gửi đến cơ quan trường học cũng như các bậc cha mẹ.

Điều này đảm bảo những điều sau đây:
• Giúp giáo viên ghi lại chính xác số lượng người có mặt.
• Báo động hoặc cảnh báo chính quyền bằng cách cung cấp nơi ở của một học sinh trong thời gian thực trong trường hợp một học sinh đang cố gắng để vào khu vực bị hạn chế vô tình hoặc cố ý.
• Cơ quan trường học có thể xác định bỏ khu vực không được ủy quyền / hạn chế trong khuôn viên trường.
• Chính quyền nhà trường sẽ được thông báo hoặc báo động nếu bất kỳ học sinh:

  1. Đi vào khu vực không được ủy quyền / hạn chế
  2. Bước vào bất kỳ khu vực ủy quyền trong thời gian hạn chế, như căng-tin trong giờ học
  3. Mất tích từ các lớp học trong giờ học để xác định nhiều hơn giới hạn cho phép
  4. Vẫn còn trong các trường học sau thời gian theo lịch trình
    • Chính quyền nhà trường sẽ có thể để theo dõi và giám sát sự tham gia của học sinh tại trường tự động và thông báo cho phụ huynh cho sự vắng mặt không thông báo từ trường học
    • Phụ huynh / người giám hộ có thể được thông báo ngay lập tức và tự động trong trường hợp con của họ ra khỏi trường trước thời gian dự kiến.

Nguồn: www.astiinfotech.com

Người dịch: Trịnh Thị Quỳnh Trang.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!