Kết hợp RFID với chuỗi cung ứng để nâng cao năng suất

Mục đích

Mục đích của bài viết này để xem xét các điểm chính về nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID) và nâng cao năng suất trong SCM thông qua việc sử dụng nhận dạng qua tần số vô tuyến. Để hiểu các điểm chính tần số vô tuyến cơ bản trên đó được xác định và xem xét. Một số ứng dụng nhận dạng qua tần số vô tuyến trong chuỗi cung ứng được xem xét ngắn gọn và năm trường hợp thực hiện RFID trong chuỗi cung ứng được thảo luận.

Xem thêm: Vai trò của công nghệ RFID trong quản lý chuỗi cung ứng

Thiết kế / phương pháp / cách tiếp cận

Cung cấp các yếu tố chính của nhận dạng tần số vô tuyến và tích hợp chuỗi cung ứng và nhận dạng tần số vô tuyến để tạo ra các hệ thống mới với mức lợi nhuận, hiệu quả và năng suất cao hơn.

Kết quả

Để làm cho hệ thống chuỗi cung ứng hoạt động hiệu quả và các nhà sản xuất có thể sử dụng các giải pháp nhận dạng tần số vô tuyến để giảm chi phí vận hành thông qua việc giảm chi phí lao động, yêu cầu và trả lại. Điều này sẽ giúp họ tăng thu nhập hoạt động. Họ cũng có thể giảm vốn lưu động bằng cách cho phép giảm hàng tồn kho và giảm hàng tồn kho từ hàng hóa trả lại và những mặt hàng không thể bán được vào cuối. Đó là tập hợp các chiến lược như vậy có thể mang lại mức lợi nhuận và năng suất cao hơn cho chuỗi cung ứng.

Ý nghĩa thực tiễn

Công nghệ tinh vi này hữu ích hơn cho ban quản lý đối với một hoặc nhiều sự kiện sau: quản lý chuỗi cung ứng và hàng tồn kho tốt hơn; giảm hàng giả và kiểm soát gian lận; theo dõi công việc ‐ đang tiến hành; giảm lỗi hành chính; giảm làm lại; quản lý tốt hơn các yêu cầu bảo hành; có khả năng làm việc trong môi trường phù hợp và khắc nghiệt; hiệu quả chuỗi cung ứng tốt hơn; tiết kiệm chi phí và tăng cường lợi nhuận.

Nguyên bản / giá trị

Do việc quản lý tốt hơn hệ thống sản xuất có liên quan đến sự hiểu biết đầy đủ về các công nghệ được triển khai và hệ thống đang được xem xét, nên có đủ kiến ​​thức về công nghệ RFID và hệ thống quản lý chuỗi cung ứng bao gồm lợi nhuận và nâng cao năng suất.

Xem thêm: RFID trong việc quản lí chuỗi cung ứng

Nguồn: www.emerald.com

Người dịch: Trang Trịnh.

Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!