Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất thông minh RFID của nhà máy .


Ngày 26 tháng 3 năm 2012
09:07:18

Trong việc thu thập thông tin dây chuyền sản xuất, phương thức thu nhận thủ công và nhập thủ công có rất nhiều vấn đề như: không đủ độ chính xác và tỷ lệ lỗi cao. Nó cũng dễ dàng làm cho dữ liệu sản xuất trong hệ thống không thể được cập nhật theo thời gian thực và độ trễ rất nghiêm trọng, điều này không có lợi cho tiến trình trơn tru của dòng sản xuất.

Thông qua việc áp dụng Internet of Things (RFID), công nghệ cảm biến không dây và công nghệ mạng, theo dõi thời gian thực và thu thập dữ liệu của các quy trình sản xuất dây chuyền sản xuất được thực hiện, nhờ đó cải thiện khả năng hiển thị và kiểm soát quy trình sản xuất của xưởng và tăng lên hiệu quả sản xuất của công ty.
Xem thêm:http://congngherfid.net/index.php/2019/03/27/nhung-cong-trinh-kien-truc-cua-viec-xay-dung-rfid/

Toàn bộ hệ thống được chia thành ba lớp: lớp thực hiện / thu thập dữ liệu, lớp truyền thông dữ liệu, lớp thực thi quản lý.

1. Lớp thu thập / thực hiện dữ liệu

Lớp thu thập dữ liệu bao gồm hai phần, thẻ RFID thiết bị thu thập dữ liệu RFID. Các thiết bị thu thập bao gồm đầu đọc cầm tay RFID, đầu đọc RFID cố định và cổng RF khí nén. Lớp này có chức năng hiển thị thông tin tại chỗ: thông tin tại chỗ có thể được hiển thị thông qua các thiết bị đầu cuối MES, biển báo điện tử và các thiết bị khác, để đạt được việc tạo và quản lý và lập kế hoạch sản xuất số lô phụ tùng , phân tích chất lượng thông tin trực tuyến thời gian thực truy vấn, hiển thị, nhập, nhận ra hoạt động không cần giấy tờ của xưởng.

2. Lớp truyền dữ liệu

Lớp giao tiếp dữ liệu bao gồm một mạng truyền thông và một máy chủ truyền thông.

3. Lớp giám sát quản lý

Lớp quản lý và giám sát chủ yếu hoàn thành các chức năng từ phần mềm trung gian đến quản lý sản xuất, lập lịch và lưu trữ dữ liệu và đáp ứng yêu cầu lệnh của thiết bị đầu cuối dữ liệu được truyền từ lớp dưới cùng và gửi hướng dẫn gửi đi.

Link bài viết: https://www.hopelandrfid.com

Người dịch: Trịnh Trang
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!