Hầm rượu vang Collezione: Hệ thống quản lý hậu cần có hỗ trợ RFID.

Cơ sở ( RFID).

Collezione Wine Cellars (Collezione) là công ty con của Hanison Construction Holding Ltd (được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong Ltd vào ngày 02 tháng 1, Mã chứng khoán: 0896). Collezione là một doanh nghiệp mới thành lập và được đặt tại Shatin.

Thử thách.

Collezione muốn cung cấp trải nghiệm khách hàng đặc biệt với chi phí tối thiểu về tính linh hoạt, đáp ứng, độ chính xác và bảo mật. Họ muốn giải quyết các rủi ro khi trộn các thành viên rượu vang được lưu trữ trong cửa hàng, cũng như các rủi ro mất rượu và thiện chí.

Xem thêm: Mua thẻ RFID cho việc chứng minh hiệu quả của nghành hậu cần.

Các giải pháp.

Collezione triển khai Giải pháp quản lý hậu cần, áp dụng EPC để nhận dạng duy nhất rượu vang của khách hàng và thẻ RFID trên mỗi chai rượu và máy ảnh để chụp ảnh. Cổng cửa an ninh RFID cũng được triển khai để đảm bảo không có ‘kiểm tra’ trái phép.

Giá trị được tạo ra.

Giải pháp đã tăng cường độ chính xác và bảo mật cho việc xử lý rượu vang, đồng thời giảm thiểu chi phí đầu tư bằng cách áp dụng các thẻ RFID có thể sử dụng lại. Ngoài ra còn có một hiệu quả được cải thiện khi tìm kiếm vật phẩm từ 30 phút đến 1 phút.

Xem thêm: Khắc phục những hạn chế của RFID với dịch vụ hậu cần thông minh được hỗ trợ bởi IoT mới.

Nguồn: pccwsolutions.com

Người dịch: Trang Trịnh.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!