Giám sát thời gian thi công thực với các thẻ RFID

Để bắt đầu, hãy xác định thẻ RFID là gì? Thẻ nhận dạng qua tần số vô tuyến (hoặc chip) là thẻ điện tử gửi (một số kiểu thậm chí nhận và xử lý) dữ liệu tới đầu đọc RFID thông qua sóng radio.

Trước khi bắt đầu xây dựng, nền tảng Bitrant sẽ phân tích Mô hình BIM của dự án tạo ra một id cho các thẻ và điểm RFID (yếu tố xây dựng) nơi chúng phải được triển khai.

Ngoài ra, các nhà xây dựng nền tảng Bitrent sẽ triển khai mã vạch để đánh dấu các đơn vị xây dựng thợ lặn. Một giải pháp như vậy số hóa các yếu tố xây dựng và cho phép theo dõi và kiểm tra quá trình xây dựng.

Xem thêm: Những công trình kiến trúc của việc xây dựng: RFID

Cách nó hoạt động:

Khi việc xây dựng được bắt đầu, các nhà sản xuất triển khai các thẻ RFID thành các yếu tố xây dựng và kích hoạt chúng.

Vì, chúng tôi sử dụng sổ cái phân tán để giới thiệu vai trò trong nền tảng Bitrent . Sau khi triển khai, người dùng Bitrent đã xác minh phải quét thẻ và tạo bản ghi trong blockchain.

Sau đó, để xác nhận rằng phần tử được thực hiện thực sự, những người tham gia khác của dự án làm thế nào có thể tạo các mục vào nút dự án sẽ xác nhận bản ghi bằng cách quét nó.

Vì vậy, mỗi thẻ / mã vạch được nhập vào báo cáo tiến trình kỹ thuật số và có 4 trạng thái:

  1. Trong hệ thống.
  2. Đính kèm.
  3. Đã thực hiện.
  4. Tán thành.

Hợp đồng thông minh nền tảng Bitrent được kích hoạt khi trạng thái thẻ / mã vạch được thay đổi. Tất cả những người tham gia (nhà đầu tư, nhà phát triển, nhà xây dựng) đều được thông báo và có thể thấy những thay đổi trong phần lộ trình dự án.

Xem thêm: Theo dõi mọi thứ với RFID (Phần 1).

Nguồn: medium.com

Người dịch: Trang Trịnh.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!