Giải pháp đầu đọc cố định UHF RFID cho việc quản lý tài sản qua IT tự động thu thập với máy quét RFID .

Giải pháp quản lý tài sản qua IT với máy quét RFID và thiết bị đọc cố định UHF RFID.

Cơ sở

Tài sản cố định là một phần quan trọng nhất của thành phần tài sản doanh nghiệp. Nó đảm bảo sản xuất và quản lý, và đóng một vai trò quan trọng đối với tình trạng tài chính doanh nghiệp. Vì vậy, việc tăng cường quản lý các tài sản cho hoàn chỉnh, duy trì giá trị và giá trị gia tăng, tận dụng hoàn toàn tài sản, là một nhiệm vụ quan trọng của quản lý doanh nghiệp.

Sự thu thập tự động của RFID và chức năng truyền dẫn từ xa không dây cho phép cập nhật thời gian thực về việc thông tin thay đổi và thông tin hệ thống của tài sản, cho phép theo dõi thời gian thực và những ghi chép cho việc thực hiện quy trình công việc của hệ thống phụ trợ, làm cho các quản lý có thể kịp thời biết về việc phân bổ và sử dụng tài sản trong văn phòng. Bằng cách thiết lập các tập tin tài sản an toàn và đáng tin cậy, thông qua việc tăng cường sự giám sát của tài sản, phân bổ nguồn lực hợp lý, giảm thiểu chất thải của các nguồn tài nguyên, và ngăn chặn thiệt hại tài sản.

Lợi ích

Sơ đồ

Cách mà nó hoạt động

 RFID là viết tắt của nhận dạng qua tần số vô tuyến. Một hệ thống RFID điển hình bao gồm đầu đọc RFID, ăng-ten RFIDthẻ RFID.

1. Thẻ quản lí tài sản (với số ID duy nhất toàn cầu)

2. Thiết bị đầu cuối thu thập thông tin (đầu đọc cố định, ăng-ten, thiết bị đọc cầm tay)

3.Hệ thống quản lí tài sản cố định RFID


Nguồn: www.rfidreader-uhf.com

Người dịch: Trịnh Thị Quỳnh Trang.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!