Đánh giá về mạng quét vi mạch bộ đọc ở vi mạch vật nuôi Hoa Kì RFID.

RFID FOR IMMEDIATE RELEASE
Ngày 15 tháng 12 năm 2007

Los Angeles, CA.– Hai mươi năm qua, những vi mạch như:TROVAN, AVID và Destron (aka DigitalAngel/HomeAgain) đã được sử dụng để đồng nhất hóa vật nuôi với những công ty động vật ở Mỹ. Trước năm 1993, các cơ quan kiểm soát động vật, tổ chức nhân đạo và những tổ chức phúc lợi vật nuôi khác đã công nhận rằng có một vấn đề không tương thích về những vi mạch là có thật: các vi mạch khác nhau không thể “vượt qua để đọc” bởi độc giả thì được cung cấp. AIM USA đã dẫn đầu trong việc thiết lập và điều phối một diễn đàn của các nhà sản xuất, tổ chức trú ẩn cho động vật,hội nhân đạo và các tổ chức chuyên thú y để đáp ứng được những nhu cầu cho tiêu chuẩn của bộ đọc để đảm bảo khả năng tương thích chéo nhau trong việc xử lí của các loại vi mạch. Các yêu cầu này được công bố vào tháng 12 năm 1994 và đã trở thành cơ sở của cái được gọi là “Tiêu chuẩn nước Mỹ.”

Sự cần thiết cho một bộ đọc chính xác như RFID toàn bộ thứ mà hoạt động tốt trên tất cả các vi mạch trong cơ sở được lắp đặt, hiện nay hấp dẫn như nó đã từng.Một đánh giá mới mang tính so sánh của một bộ đọc đã chứng tỏ rằng lý do cho cho những báo cáo đáng báo động về sự thiếu hụt trong mạng quét các vi mạch  vật nuôi ở Hoa Kỳ. Vấn đề này đã được làm thêm trầm trọng hơn bởi sự giới thiệu gần đây và sự phụ thuộc ngày càng tăng của những nơi trú ẩn trên Black Label Reader.

Biểu đồ đầu tiên,cái mà có tự đề ” U.S. Pet Scanners–Performance Evaluation,” tóm tắt kết quả về sự đánh giá của bộ đọc .Những trang tiếp theo cung cấp một sự mô tả ngắn gọn của các bộ đọc được kiểm tra và sự đánh giá về hiệu suất đọc chi tiết của mỗi thiết bị đọc trên từng loại vi mạch.PowerTracker AVID Reader (cái mà đọc tất cả các loại mạch ở cơ sở được cài đặt của Mỹ)thì không được bao gồm trong việc đánh giá vì tính không có sẵn để dùng và bởi vì nó đã được làm sẵn bởi AVID thì chỉ có khả năng chọn lọc đối với  một số cơ quan kiểm soát động vật.

Hai trong số những thiết bị đọc được nhắm mục tiêu cụ thể tại các cán bộ thú y hoặc người chăn nuôi (LID-560 and Destron Pocket Reader). Những cái khác đang được bán cho cán bộ thú y,nhưng chúng cũng được phân phối xông xáo đến những nơi trú ẩn, như bộ đọc “của cái dung đến cuối cùng” cho việc sử dụng trong cuộc sống và các tình huống chết để xác định xem liệu một con vật đã hồi phục có chip và do đó là một chủ sở hữu.Một trong những thứ này đã bị hạn chế để đọc chỉ những nghi thức hệ thống tiếp sóng chắc chắn cho những mục đích kinh doanh.Và (Black Label), thứ mà đang được bán như là một bộ đọc đa hệ thống, có một trình độ đọc ngắn không thể chấp nhận được cho một số chip ở cơ sở được cài đặt của Mỹ và gần như chắc chắn sẽ dẫn đến không lần đọc sai  trong các tình huống quan trọng của cuộc sống và cái chết

Kinh nghiệm thực thế với bộ đọc Black Label, cái mà nghiên cứu được đính kèm không hiển thị, đó là bộ đọc Black Label sẽ đôi khi không phù hợp với mã số thứ mà được phát hiện với một nhà sản xuất không chính xác hoặc hiển thị một số mã không chính xác.

LID-560 reader hiển thị đề mục “CHIP DETECTED” chứ không phải là mã số đầy đủ khi một hệ thống tiếp sóng FDX-B như hiện nay. Điều này đang được thực hiện với những lý do pháp lý. Tính hợp pháp của việc sử dụng, tiếp thị và bán hàng của hệ thống tiếp sóng FDX-B (ISO) thứ mà hoạt động trên 134.2 kHz hiện nay đang bị khởi kiện ở tòa án liên bang Hoa Kỳ trong ba khu vực pháp lý [Marshall, TX, Case # 2:04-cv 183(TJW), Riverside, CA, Case #5:06- CV-01109-SGL-OP, New York, NY Case #06-cv-4476(VM)] do chủ sở hữu bằng sáng chế, tuyên bố rằng một số thiết bị đọc đa hệ thống và hệ thống tiếp sóng FDX-B vi phạm về tổng số năm bằng sáng chế.

Nguồn: rfidnews.com

Người dịch: Trang Trịnh.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!