Công nghệ và Đặc điểm của Hệ thống RFID của Quân đội Hoa Kỳ (Phần 2).

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG RFID

1. NHÃN CHỦ ĐỘNG

Nhận dạng thẻ chủ động RFID có một khoảng cách dài, độ tin cậy cao và chi phí lớn. Từ việc sử dụng của Quân đội Hoa Kỳ, nó chủ yếu được sử dụng để xác định các container và phương tiện lớn. Việc sử dụng nhãn chủ động trong các thùng chứa có thể phát huy đầy đủ các đặc điểm của nhận dạng đường dài và giảm khối lượng công việc của việc đếm hộp mở.

2. DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ DỮ LIỆU NHÃN.

Yêu cầu của quân đội Hoa Kỳ là cài đặt nhãn hoạt động trên các container bên ngoài quốc gia và ghi chúng vào vận đơn dựa trên các yếu tố bảo mật gây khó khăn cho việc trao đổi dữ liệu qua mạng ở một số khu vực. Cách tiếp cận này sử dụng thẻ tần số radio làm thiết bị liên lạc. Tất cả các ứng dụng nhận dạng qua tần số vô tuyến trừ các bộ chứa trong Quân đội Hoa Kỳ là mã nhận dạng duy nhất của quân đội chỉ lưu trữ các mục trên thẻ và thông tin có liên quan được lấy qua mạng.

Xem thêm: http://congngherfid.net/cong-nghe-va-dac-diem-cua-he-thong-rfid-cua-quan-doi-hoa-ky-phan-1/

3. TẦN SỐ LÀM VIỆC

Hiện tại, tần số hoạt động của một số thẻ tần số vô tuyến lần lượt là 13,56 MHz, 433,92 MHz, 915 MHz và 2,45 GHz. Theo ứng dụng và phát triển thực tế của quân đội Hoa Kỳ, 13,56 MHz chủ yếu được sử dụng cho các sản phẩm tầm gần thụ động trong phạm vi 1 m. Các ứng dụng điển hình là hồ sơ y tế điện tử, chứng minh thư điện tử, pallet hàng hóa hoặc nhận dạng gói nhỏ. 433,92 MHz hiện được sử dụng chủ yếu trong các nhãn hoạt động. Điểm tần số này có thể được sử dụng trên toàn thế giới ngoại trừ Nhật Bản, đáp ứng các yêu cầu chiến lược toàn cầu của quân đội Hoa Kỳ. Khoảng cách hiệu quả của nó là 3-100 M. 915 MHz chủ yếu được sử dụng ở Bắc Mỹ, hầu hết là các nhãn thụ động với khoảng cách 3-8m. Công nghệ RFID là một sản phẩm tương đối thành công. Các ứng dụng điển hình của nó là nhận dạng xe, nhận dạng nhân sự và gia công hậu cần kho bãi.

Từ hiệu ứng ứng dụng thực tế, bởi vì các tần số khác nhau có các đặc điểm khác nhau, một tần số duy nhất không thể thích ứng với tất cả các ứng dụng. Thẻ RFID với tần số thấp có mức tiêu thụ năng lượng thấp, thâm nhập mạnh và không có hướng, trong khi truyền dữ liệu băng tần UHF là khoảng cách nhanh và dài. Trong hậu cần quân sự, quân đội Hoa Kỳ sử dụng các thẻ tần số khác nhau cho các ứng dụng khác nhau, tạo thành một hệ thống thẻ tần số vô tuyến.

Xem thêm: http://congngherfid.net/de-dang-van-hanh-cac-giai-phap-cong-nghe-rfid-cho-quan-ly-he-thong-san-xuat-thong-minh-cong-nghiep-4-0/

4. BẢO MẬT NHÃN.

Quân đội Hoa Kỳ đã giải quyết tốt vấn đề an ninh bằng cách sử dụng phương pháp lưu trữ số sê-ri các mặt hàng chỉ có trong nhãn. Tính hợp lý bảo mật của nó chủ yếu được phản ánh trong các khía cạnh sau: thứ nhất, dữ liệu trong các thẻ, chẳng hạn như số sê-ri, không có thông tin nào được sử dụng trước khi được liên kết với cơ sở dữ liệu; thứ hai, “kẻ thù” tiềm năng không thể ở gần thẻ trong vòng 3 m để đọc thông tin trên thẻ.

Nguồn: www.asiarfid.com

Người dịch: Trang Trịnh.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!