Công nghệ RFID giúp vận chuyển tài chính an toàn và hiệu quả hơn

Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thúc đẩy sự phát triển của kinh doanh tài chính ngân hàng, do đó, có một số lượng lớn các tài liệu tài chính được vận chuyển mỗi ngày, vì vậy nó đặc biệt quan trọng trong việc quản lý an ninh tài sản. Công nghệ RFID làm cho dữ liệu quản lý hàng tồn kho, quản lý quỹ, nhập cảnh nhân sự trở nên an toàn và rõ ràng hơn, đồng thời giảm nhân lực và nguồn lực vật chất trong ngành tài chính.

Xem thêm: Những lợi thế của thẻ RFID là gì?

QUY TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KHO

Sử dụng thẻ RFID thụ động có thể nhanh chóng xác định thẻ nhận dạng qua tần số vô tuyến của nhiều hộp tiền. Khi kiểm kê, thiết bị nhận dạng qua tần số vô tuyến sẽ tự động đọc dữ liệu của thẻ nhận dạng tần số radio của hộp tiền tồn kho trong thời gian thực và dữ liệu thống kê được lưu trữ trong hệ thống quản lý, giúp dữ liệu trực quan và rõ ràng hơn, tiết kiệm dữ liệu nhân lực và nguồn lực vật chất, và tạo điều kiện kiểm tra.

Xem thêm: RFID tăng cường việc quản lý hàng tồn kho của bạn.

QUY TRÌNH NHẬN DẠNG TRUY CẬP KHO BẠC

Hộp tiền được bó qua lối vào và lối ra, và cổng giao tiếp của thiết bị nhận dạng qua tần số vô tuyến phán đoán thông tin của hộp tiền và hành vi nhập và rời, và gửi kết quả phán đoán đến nền tảng của hệ thống kinh doanh.Nền hệ thống kinh doanh hiển thị thời gian thực các điểm kiểm soát truy cập trong và ngoài tình huống nhận dạng, dữ liệu bất thường cho lời nhắc cảnh báo tự động.

LƯU LƯỢNG HÀNG TỒN KHO TỰ ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ CẦM TAY TRONG KHO BẠC

Nhân viên đi bộ quanh Kho bạc với một máy nhận dạng tần số vô tuyến cầm tay và thông tin của hộp đựng tiền trong khu vực xung quanh được tự động hiển thị trên đầu đọc RFID cầm tay . Sau khi hoàn thành kiểm kê, thông tin thống kê như hộp tiền đã chọn sẽ tự động được hiển thị trên đầu đọc RFID và được tải lên nền tảng kinh doanh.

QUÁ TRÌNH HỘ TỐNG XE

Khi xe khởi động, đầu đọc hiệu chuẩn bắt đầu kiểm kê, đọc nhãn hộp tiền, nhãn nhân sự và dữ liệu nhãn súng trong khu vực xe, so sánh với danh sách trắng trong cổng giao tiếp, phán đoán thiếu hoặc tăng và tạo ra bản ghi báo động để tải lên nền tảng hệ thống. Cổng giao tiếp nhận các hướng dẫn nền tảng hệ thống, thực hiện kiểm kê thiết bị phương tiện theo thời gian thực và tải các bản ghi hàng tồn kho lên nền hệ thống. Súng nhân sự để lại một loạt các phương tiện nhất định, hệ thống là một báo động.

Sử dụng thẻ RFID và đầu đọc RFID có thể thu thập quy trình chuyển giao hộp tiền mặt trong thời gian thực, nhận ra giám sát hộ tống thông minh, giám sát bàn giao an toàn, nhận dạng nhân viên, giám sát và báo động tự động, đảm bảo độ chính xác của bàn giao ngân hàng của kho và trong quá trình vận chuyển.

Nguồn: www.asiarfid.com

Người dịch: Trang Trịnh.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!