Công nghệ RFID đã chứng minh lợi ích của nó đối với việc quản lý sản phẩm tại kho

Nhận dạng tự động đề cập đến các công nghệ, cho phép các cơ sở tự động nhận dạng các đối tượng khác nhau và truyền thông tin về chúng đến các hệ thống thông tin để xử lý thêm mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người. Một trong những công nghệ như vậy là Nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID) hoặc hệ thống theo dõi và đánh dấu đối tượng, sử dụng tín hiệu tần số vô tuyến. Mục đích của công nghệ này là tăng hiệu quả của quy trình, giảm thiểu khả năng nhập dữ liệu nhầm hoặc sai, và, một cách tự nhiên, tối ưu hóa quy trình tại công ty bằng cách giải phóng cho nhân viên các chức năng có giá trị gia tăng thấp.

Công nghệ RFID đã chứng minh lợi ích của nó đối với việc quản lý sản phẩm tại kho.

Công nghệ RFID được sử dụng để quản lý kho sản phẩm được sản xuất tại các công ty sản xuất do SBA Concern quản lý.

Những công nghệ này đã được giới thiệu  tại “Vis Visino linija” khi cài đặt hệ thống quản lý kho của Equ Equoxox VISION VMS. Chúng tôi đã cài đặt hệ thống để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và năng suất của kho và sử dụng không gian lưu trữ tốt hơn, để loại bỏ các lỗi liên quan đến việc chấp nhận sản phẩm đối với kho hoặc tải cho khách hàng.

Xem thêm: Công nghệ RFID đang giúp ích cho việc quản lí kho hàng như thế nào?

Toàn bộ quy trình sản xuất tại các công ty của SBA Concern được quản lý bằng cách sử dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp SAP. Chu kỳ sản xuất kết thúc khi các sản phẩm được sản xuất được đóng gói bằng cách hình thành các pallet. Các palet được đánh dấu bằng các dấu hiệu UHF RFID thụ động trước khi đưa chúng vào kho sản phẩm. Một dấu hiệu RFID duy nhất được gắn vào pallet là đủ để nhận dạng tất cả các gói được tải trên pallet. Sau đó, tất cả thông tin được truyền tới hệ thống quản lý kho hàng.

Các bộ tải vận chuyển pallet tại kho đã được trang bị máy quét “Motorola” RFID. Họ quét các palet, Hệ thống xử lý thông tin nhận được và một tuyến đường đến khu vực lưu trữ pallet được hiển thị cho trình điều khiển tại thiết bị đầu cuối bộ tải. Đây là cách thủ tục chấp nhận các sản phẩm được sản xuất cho một nhà kho hoạt động.

Trước hết, một tác vụ tải được hình thành trước khi tải sản phẩm sẽ được giao cho khách hàng. Thông tin chi tiết về những pallet nào sẽ được tải lên xe tải, từ khu vực lưu trữ chúng sẽ được chọn, và qua cổng nào chúng sẽ được đưa đến xe tải được gửi đến bến xe tải, do đó người lái xe có thể thực hiện hoặc công việc của cô hiệu quả hơn. Các máy quét RFID được cài đặt tại cổng quét các sản phẩm đang được tải và kiểm tra chúng theo nhiệm vụ tải. Theo cách này, lỗi tải về cơ bản được loại bỏ.

Xem thêm: Nhãn RFID trong việc kiểm kê kho hàng và kiểm tra ứng dụng

Nguồn: www.visaginolinija.lt

Người dịch: Trang Trịnh.

Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!