Công nghệ RFID cải thiện việc quản lý tài sản cố định.

Với quy mô ngày càng tăng của các doanh nghiệp, sự đầu tư của các doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ vào tài sản cố định cũng tiếp tục phát triển. Đầu tư tài sản cố định là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững của doanh nghiệp. Quản lý thường xuyên tài sản cố định có liên quan đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Xem thêm: Tám hệ thống quản lý tài sản đổi mới RFID.

VẤN ĐỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN TRONG MỘT SỐ DOANH NGHIỆP:

  • Có rất nhiều tài sản bị nhầm lẫn, thông tin tài chính của tài sản chứng khoán và tài sản gia tăng bị bóp méo, việc thanh toán của tài sản là sai sự thật và thậm chí là mất tài sản.
  • Hướng xử lý và người chịu trách nhiệm xử lý tài sản cố định không thể truy nguyên được vì việc xử lý tài sản cố định bị bỏ rơi và bị hư hỏng, không kịp thời.
  • Khi dòng người sử dụng tài sản xảy ra, không thể xử lý sự thay đổi của người chịu trách nhiệm về tài sản một cách kịp thời.
  • Rất khó để tính toán tài sản cố định, tiêu tốn rất nhiều thời gian và nhân lực.

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ RFID ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:

Đối với quản lý tài sản, việc giới thiệu công nghệ RFID có thể quản lý hiệu quả và thuận tiện các tài sản cố định của doanh nghiệp. Nó có thể cập nhật và hỏi thông tin về việc kiểm tra hàng đến, thời gian ra vào kho của thiết bị, người chịu trách nhiệm về nó, quyền sử dụng tài sản và hồ sơ lịch sử sử dụng. Nó cũng có thể tìm hiểu về việc phân bổ tài sản, bảo trì các sự cố, vị trí tồn kho thiết bị, báo cáo kế toán tài sản và số lượng các liên kết hoạt động như kế toán tài chính. Tự động ghi dữ liệu chính xác đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và tránh mất tài sản cố định.

ƯU ĐIỂM ỨNG DỤNG:

Quản lý nhãn: Mỗi thiết bị được cấp một nhãn duy nhất thông qua công nghệ RFID để dễ dàng truy vấn và quản lý.

Quản lý cho vay tài sản: Khi thiết bị được mượn và trả lại, đầu đọc cầm tay RFID và hoàn thành việc vay. Khi vấn đề chất lượng phát sinh, hồ sơ của người vay có thể được kiểm tra và người chịu trách nhiệm theo dõi. Vận hành và quản lý thuận tiện, giải quyết thành công vấn đề cho vay thiết bị.

Quản lý tiêu chuẩn tài sản: Sử dụng đầu đọc cầm tay RFID để quét, có thể dễ dàng lấy được số thiết bị, tên, trạng thái, thông số kỹ thuật, kiểu máy, thông số, hướng dẫn sử dụng, v.v. Đồng thời, có thể xảy ra sự cố về chất lượng kịp thời, các nhà quản lý nhận được thông tin kịp thời và xử lý phản hồi. Đối với thiết bị gặp trục trặc, người quản lý có thể phản hồi trong điện thoại di động hoặc nền. Thay đổi trạng thái thiết bị kịp thời để người dùng có thể hỏi về thông tin bảo trì.

Phân tích dữ liệu: Theo thống kê dữ liệu lớn của quản lý thiết bị, chẳng hạn như dữ liệu mượn thiết bị, dữ liệu mua và mua, dữ liệu phân phối của bộ phận, thống kê dữ liệu lưu lượng nhân sự, dữ liệu bảo trì và thông tin khác, và theo yêu cầu của phương pháp quản lý, tất cả các loại báo cáo được xuất bằng một khóa.

Điều tra trách nhiệm: Về mua sắm thiết bị, thời gian mua sắm, quản lý phân bổ thiết bị, người dùng (bao gồm cả quá khứ và hiện tại), lý do bảo trì, xử lý phế liệu, v.v … có thể truy nguyên, chính xác đến từng phút và giây.

Xem thêm: Giải pháp đầu đọc cố định UHF RFID cho việc quản lý tài sản qua IT tự động thu thập với máy quét RFID .

Nguồn: www.asiarfid.com

Người dịch: Trang Trịnh.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!