Các trường hợp sử dụng từ Bán lẻ thời trang và nghành thực phẩm

Các nhà bán lẻ chỉ ra cách tạo ROI nhanh với RFID, NFC và BLE.

Các nhà bán lẻ tin tưởng ngày càng nhiều vào RFID, NFC và BLE. Vào ngày 28 tháng 9, người dùng giải thích trong diễn đàn bán lẻ của RFID & IoT không dây về cách họ đã tối ưu hóa quy trình của mình thông qua việc tăng độ chính xác của hàng tồn kho và giảm chi phí kho. RFID và IoT không dây cũng có thể giảm lãng phí thực phẩm, cải thiện bảo vệ thương hiệu và có thể tăng doanh thu thông qua theo dõi quảng cáo.

Xem thêm: Lợi ích của RFID đối với ngành bán lẻ thời trang và phụ kiện.

IoT không dây và RFID tạo độ chính xác hàng tồn kho cho bán lẻ thời trang!

  • River Island trình bày một giải pháp RFID tinh gọn để tối ưu hóa độ chính xác của hàng tồn kho và ROI nhanh.
  • John Lewis đã có thể tăng tính khả dụng của vật phẩm và giảm hàng tồn kho thông qua triển khai RFID rộng rãi.
  • Perry Ellis đang theo dõi các sản phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng – từ điểm xuất phát đến điểm bán.
  • Bao bì thông minh của mỹ phẩm Alba1913 cho phép bảo vệ thương hiệu và tương tác với khách hàng thông qua NFC
  • Decathlon dựa vào công nghệ RFID trong tất cả các cửa hàng (xem diễn đàn Tích hợp hệ thống của Google vào Ngày nhà phát triển).
  • Độ chính xác hàng tồn kho 100% mà không cần chọn thủ công một mặt hàng: Giải pháp RFID của Zebra Technologies.

Không lãng phí thực phẩm, bảo vệ thương hiệu tốt hơn, theo dõi khuyến mãi làm tăng doanh thu.

  • Đảm bảo độ mới: NXP hỗ trợ các nhà bán lẻ trong việc tiết kiệm tiền và tài nguyên thông qua RAIN RFID, NFC và cảm biến.
  • 30% chất thải thực phẩm, doanh thu nhiều hơn 7%, lao động thủ công ít hơn tới 50% thông qua các giải pháp của Hệ thống Checkpoint.
  • Nhà bán lẻ thực phẩm Eurocash giám sát độ tươi của thực phẩm trong kho và trung tâm phân phối thông qua bộ dữ liệu RF / NFC.
  • Tiếp thị gần: Theo dõi quảng cáo dựa trên BLE của Chep có thể tăng doanh thu bán lẻ.

Tìm hiểu từ người dùng cách họ đã phân tích và xác định các quy trình và yêu cầu. Các nhà cung cấp giải pháp giải thích cách chọn phần cứng, phần mềm và công nghệ phù hợp và cách triển khai giải pháp và cách công nghệ IoT không dây cung cấp lợi ích trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Xem thêm: RFID cho thực phẩm: Chất lượng và hiệu quả cho hàng tiêu dùng ngày nay.

Hội thảo chuyên môn về công nghệ và vận hành hai ngày.

RFID & Wireless IoT ngày mai cung cấp nhiều hơn so với “Ngày của người dùng”. Vào “Ngày phát triển”, 27 tháng 9, RFID & Wireless IoT vào ngày mai cung cấp kiến ​​thức chuyên môn về phần cứng, phần mềm, công nghệ, tích hợp hệ thống, tiêu chuẩn hóa và nghiên cứu cho tất cả những người tham gia quan tâm đến các quan điểm mới. Và trên sàn triển lãm , bạn có thể gặp các nhà cung cấp phần cứng và phần mềm có kinh nghiệm nhất, nhà tích hợp hệ thống, viện nghiên cứu và chuyên gia.

Nguồn: www.rfid-wiot-tomorrow.com

Người dịch: Trang Trịnh.

Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!