Ảnh hưởng của RFID đến năng suất sữa và giảm căng thẳng cho người vận hành

Trong các trang trại động vật, sản lượng sữa được cải thiện và sản xuất sữa và giảm căng thẳng của người vận hành là hai yếu tố quan trọng đạt được thông qua việc cho ăn có kiểm soát – RFID.

Xem thêm: Chitale sử dụng RFID để cải thiện năng suất sữa

Nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID) đã được sử dụng để cung cấp kết quả có thể đo được trong hiệu quả thức ăn được cải thiện và tăng sản lượng sữa. Hệ thống sử dụng các thẻ RFID thụ động riêng lẻ trên mỗi con bò, kết hợp với ăng ten ở mỗi chuồng trong phòng cho ăn. Khi một con bò di chuyển vào chuồng, các ăng ten này tương tác với các thẻ để tạo ra trường năng lượng điện từ cần thiết và một đầu đọc được cài đặt trong phòng khách sẽ nhận được dữ liệu. Một phần độc đáo của thiết kế này là nó chỉ sử dụng một đầu đọc cho phòng khách, có thể đọc dữ liệu từ một số ăng ten. Bộ phận điều khiển máy tính cho hệ thống này quản lý hồ sơ cho ăn và sản lượng sữa. Hơn nữa, thiết bị có thể lưu trữ thông tin sức khỏe động vật và có thể được kết nối với máy tính cá nhân tiêu chuẩn, do đó cho phép trao đổi dữ liệu hai chiều.

Theo hệ thống này, bò vào chuồng cho ăn và phải vào chuồng cho ăn trực tiếp bên cạnh con bò phía trước (mà chúng dường như học cách làm rất nhanh). Một khi họ vào gian hàng, thức ăn sẽ chỉ được giải phóng nếu gian hàng trước mặt họ bị chiếm đóng, và người cư ngụ đó đã được hệ thống xác định và cho ăn. Khi điều này xảy ra, một lượng thức ăn được xác định trước sẽ tự động được giải phóng cho con bò mới được xác định. Nông dân lưu ý rằng đầu tư vào nhận dạng điện tử không phải là một điều xa xỉ, mà là một điều cần thiết, để giảm mức độ căng thẳng của anh ấy và cung cấp độ chính xác cho ăn được cải thiện. Một ví dụ, một nông dân nói rằng những lợi ích có thể đo lường được đã được nhận ra, vì, Trước khi năng suất trung bình cán thay đổi là 6500 lít một con bò, trong đó 1932 lít là từ thức ăn thô xanh. Bây giờ là 7300 lít, bao gồm 3000 từ thức ăn thô xanh.

Xem thêm: Cách thức RFID cung cấp dữ liệu lớn về bò và sản xuất sữa

Rõ ràng là những lợi ích đáng kể đã được nhận ra do tự động hóa quy trình cho ăn thông qua RFID.

Nguồn: en.cmrfid.org

Người dịch: Trang Trịnh.

Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!