Monthly Archive: May 2019

0

RFID trong chuỗi cung ứng

Khả năng hiển thị và truy xuất nguồn gốc với công nghệ RFID. Sử dụng công nghệ RFID trong chuỗi cung ứng của bạn cho phép không có lỗi, hiệu quả trong thời gian thực...

0

Quản lý thư viện RFID

Quản lý thư viện RFID: Các công nghệ mới luôn được các thư viện quan tâm, cả về tiềm năng tăng chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động. Hiện tại các...

0

Theo dõi sách thư viện

RFID cho thư viện Nhóm Maka cung cấp nhãn sách RFID dựa trên thư viện dựa trên hệ thống theo dõi này và vượt ra ngoài bảo mật để trở thành hệ thống theo...

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!